Onderhandelingsresultaat cao Stater

Op 4 april hebben Stater, CNV Vakmensen en FNV Finance een onderhandelingsresultaat bereikt. De onderhandelaars van de vakbonden Fred Polhout en Roel van Riezen hebben op 5 april dit onderhandelingsresultaat gedeeld met de klankbordgroep. In de klankbordgroep zitten collega’s van jou: een aantal vakbondsleden, een aantal niet-leden en een aantal OR-leden.

Wij als onderhandelaars zeggen net als de klankbordgroep: een hogere loonsverhoging zou mooi geweest zijn, maar al met al is dit zeker verdedigbaar. Bij vergelijkbare bedrijven is er veel meer druk nodig om een vergelijkbaar resultaat te halen. Door de grote opkomst bij de vakbond enquête hebben we veel kunnen bereiken.

Toelichting onderhandelingsresultaat

In de klankbordgroep waren veel vragen over de feiten. Die hebben we als volgt beantwoord, en dat is meteen onze toelichting op het onderhandelingsresultaat:

  • Looptijd van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024: dus einde dit jaar kunnen we weer onderhandelen over volgend jaar.
  • Loonsverhoging: 6,5% met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023. Stater kan dit pas verwerken na afloop van de stemming. Dat zal zijn op de loonstrook van mei of juni.
  • Eenmalige uitkering van €500,- bruto. Parttimers krijgen naar rato. Omdat het geen percentage is, krijgen lage inkomens in verhouding meer. Bij een jaarsalaris van €40.000,- is dit 1,25%. Je krijgt dus in 2023 in feite 6,5% + 1,25% = 7,65%. Omdat een deel eenmalig is, verdien je dus structureel 6,5% meer.
  • Woon-werkverkeer: Nu ontvang je voor reizen per auto bijvoorbeeld €25,- per 20 reizen, afstand 5 kilometer van huis naar Stater. Dat is dus 20 maal 10 km = 200 kilometer. Dat komt neer op €25,-  gedeeld door 200 kilometer is 12,5 eurocent per kilometer. Dat gaat omhoog naar 19 eurocent per kilometer. Het huidig maximum van 33 kilometer enkele reis blijft staan. De 19 cent is dus een behoorlijke verbetering, al zijn de werkelijke autokosten natuurlijk nog steeds hoger.
  • Onderzoek werkdruk: Uit de vakbond enquête bleek, dat de werkdruk zeer verschillend beleefd wordt. Daarom hebben wij aan directie en ondernemingsraad gevraagd om de problemen te inventariseren en die op te pakken. Die handschoen pakken zij graag op.
  • 58+ regeling: Nu mogen fulltimers die lang in dienst zijn vanaf 58 jaar 80% gaan werken tegen 90% loon en 100% pensioenopbouw en tegen inlevering van enkele vakantiedagen. Jullie wens was dat ook parttimers en medewerkers die kort in dienst zijn hiervan gebruik kunnen maken. Die wens is gehonoreerd, maar de leeftijd is wel omhoog naar 60. Lopende aanvragen van 58- en 59-jarigen worden wel gehonoreerd.
  • Vakbondscontributie: Om het werk van vakbonden te stimuleren, krijgen nieuwe leden het eerste jaar vakbondscontributie door Stater vergoed. De vakbonden moeten dit nog wel administratief inregelen, en dat gebeurt pas na de stemming.
  • Overige punten: Niet alles heeft het gehaald: de RVU-regeling blijft zoals hij is (je mag 3 jaar voor AOW vervroegd uittreden, waarbij Stater een uitkering betaalt ter hoogte van de AOW). Wij wilden dat Stater aanvragen niet mag weigeren, maar dat is niet gelukt. Ook de subsidie voor woningisolatie heeft het niet gehaald. De reiskostenvergoeding gaat wel omhoog, maar de vergoeding voor thuiswerken niet.

De precieze tekst lees je in de bijlage.

Stemming separaat door leden

Alle leden van CNV Vakmensen kunnen stemmen over het onderhandelingsresultaat. Stemmen kan vanaf vandaag tot en met 28 april 2023.

LET OP: leden ontvangen hierna een apart bericht om te stemmen

Als je nog geen CNV-lid bent, dan kun je nu nog lid worden. Schrijf je dan eerst in via onderstaande link:

Sluit je aan | Lid worden | CNV Vakmensen

Vragen?

Mochten er nog vragen zijn neem dan contact met mij op. Je kan ook terecht op de cao-pagina: 

Cao Stater | CNV Vakmensen

Roel van Riezen
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 5160 2034
E r.vanriezen@cnvvakmensen.nl

Downloads