Onderhandelingen cao KPN binnenkort van start

Op 31 december 2022 loopt de huidige cao KPN af. Dat betekent dat we weer gaan onderhandelen over een nieuw contract. Samen met de kadergroep (KPN collega’s die lid zijn van CNV) gaat we een onderhandelingsinzet opstellen. Wat vind jij belangrijk?

Het is duidelijk dat de enorme inflatie van dit moment het belangrijkste gespreksonderwerp gaat zijn tijdens onze gesprekken over een nieuwe cao. Hoe gaan we de kosten compenseren voor het gestegen levensonderhoud? Vinden we als KPN’ers dat we de kosten hiervan volledig moeten worden gecompenseerd door werkgever KPN of heeft de overheid hierin ook een rol? En wat betekent dit dan voor de loonvraag aan KPN? In algemene zin baseert het CNV zijn inzet op voortschrijdende inflatie jaarcijfers (en dus niet het maandcijfer van 17% van afgelopen september). Op basis daarvan komt het CNV tot een voorlopige inzet van 5 tot 10% afhankelijk van de financiële situatie van het bedrijf. Aangezien het KPN goed lijkt te gaan lijkt een forse looneis van rond de 10% realistisch. Leden bepalen onze inzet dus de vraag is of je hiermee eens bent of dat je andere inzichten hebt. Hierover kom ik graag met je in contact en hoor graag je mening.

Het CNV houdt zich echter zeker niet alleen bezig met geld. Kwaliteit van werk vinden we net zo belangrijk. Daarom vragen we tijdens elk cao overleg ook aandacht voor zaken zoals scholing, opleiding, vakantiedagen, werkdruk, mantelzorg, geboorteverlof, rouwverwerking, vervroegde pensionering in verband met de zwaarte van het werk en ga zo maar door. Welke thema’s vind jij belangrijk? Waar loop je tegenaan in je werk? Wat zou je graag aan de cao tafel willen bespreken? Laat het me weten en we gaan ermee aan de slag!

Tijdens de vorige cao onderhandelingen is er volop gesproken over het KPN salarishuis, de doorstroom in de schalen, de verschillen tussen de loonlijnen, de RSP, de manier waarop variabele beloning wordt vormgegeven en de arbeidsduur/ keuzetijd. Dit heeft geen concrete afspraak opgeleverd. Toch blijft ook dit een permanent onderwerp van gesprek. Alle vakbonden die bij KPN aan tafel zitten willen graag een beeld krijgen hoe de KPN’ers tegen deze onderwerpen aankijken. Daarom is besloten tot een gezamenlijke vakbonds vragenlijst, waarvan we het fijn zouden vinden als je die wil invullen. Bijgaand tref je de link aan. Je komt hierbij dus niet in de vertrouwde CNV omgeving maar automatisch in een Google omgeving. De vragenlijst is anoniem. Er wordt niet om je naam of e-mail adres gevraagd en je gegevens zijn voor ons niet op persoonsniveau te achterhalen.

de link (als je dit aan klikt opent de vragenlijst met inleiding).

Je mag de vragenlijst ook doorsturen aan je collega’s. Graag invullen voor 21 oktober a.s.

Er zijn in de maand november en begin december in totaal 6 onderhandelingssessies gepland. We hopen daarmee ruim voor 1 januari een deal te hebben. Al is dat natuurlijk afhankelijk van de voortgang van de gesprekken met jullie werkgever.

Laat je mening horen! Mail of bel mij. Mijn contactgegevens staan hieronder. Je kunt ook medeonderhandelaar en KPN’er Hans Tuinman bereiken via hans.tuinman2@kpn.com

Marten Jukema
vakbondsbestuurder
m.jukema@cnvvakmensen.nl
06-13204112

Bespreek de voordelen van het CNV lidmaatschap eens met je collega's. Hoe meer leden we hebben, hoe sterker we staan aan de onderhandelingstafel! Zonder CNV en andere vakbonden geen cao!