ICK: Praat mee

Afgelopen maandag 20 december onderhandelden we over jullie cao. Zoals wij al aangeven in de vorige nieuwsbrief gaat het moeizaam. In deze nieuwsbrief een verdere update en een uitnodiging voor een online vergadering om mee te praten over jouw cao. Ik hoop je daar te spreken.

Gelederen gesloten

Het lukte de werkgeversvereniging niet om vakbonden tegen elkaar uit te spelen. Aan het eind van de besprekingen lag er een eindbod op het loon vanuit werkgevers van 2,3%, tegenover een gezamenlijke eis van alle bonden van 3,8% voor een eenjarige CAO. Verder hadden de werkgevers bijna niets te bieden.

Het jaarlijkse Duurzame Inzetbaarheid budget dat Iedereen mag inzetten, wordt met €100 verhoogd. CNV Vakmensen is blij met weer een stap om het budget te verhogen en blijft deze inzet graag voortzetten ook komende jaren zodat je dit budget ook steeds beter voor je eigen loopbaan kan inzetten. Naast verhoging zetten we ook in op het langer sparen van het budget omdat dit ook je mogelijkheden vergroot. Werkgevers geven echter aan dat dit de verhoging van €100 euro 0,2% van de loonruimte is. Dat argument gaat niet op, omdat niet iedereen zijn budget gebruikt.  

Hoe verder?

Begin januari willen wij gezamenlijk vanuit de aangesloten vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV en De Unie met de leden en medewerkers uit de sector in gesprek en na denken over het vervolg van de onderhandelingen. De werkgevers zijn niet meer gevoelig zijn voor slechts  mondelinge standpunten. Voor een beter bod zullen wij met leden druk moeten uitoefenen op de werkgevers.

Ik wil je bij deze van harte uitnodigen om aan de online vergadering deel te nemen en jouw mening en verhaal met ons te delen. Deel deze uitnodiging ook onder je collega’s, ook niet leden zijn van harte welkom om mee te praten.    

Kom naar de online ledenbijeenkomst op 13 januari 2022 om 19:30 uur

Het is goed om vooraf te controleren of je goed bij de meeting komt. Lukt het niet? Stuur mij dan een mail en dan nodig ik je uit via MS Teams. Lukt het niet om aanwezig te zijn, maar wil je wel je mening delen? Neem dan contact met mij op via de mail: t.westerink@cnvvakmensen.nl

Overzicht van de standpunten tijdens de onderhanddelingen:

Alle bonden vragen namens jullie:

Salarisverhoging met: Salaris verhoging 3,8% -Minimum uurloon €14 - Minimum loon vanaf 18 jaar
Thuiswerken: Goede kostendekkende thuiswerkregeling en faciliteiten
Duurzame inzetbaarheid: Inzet leerambassadeurs - Verhoging van jaarlijks budget - Tot 5 jaar sparen van DI budget - Generatiepact 80-90-100 -Doorbetaald ouderschapsverlof
Reistijd ambulante medewerkers: Maximaal 0,5 uur van reistijd enkele reis is eigen tijd
Overig: Vrij op 5 mei - Betere positie uitzendkrachten

ICK werkgevers bieden

Salaris bod: 2,3% - Zeker niet nivelleren - Minimumloon kijken naar kabinet
Thuiswerken: Geen minimum regeling in de CAO
Duurzame inzetbaarheid : Nee - Verhoging van DI budget met €100,- - Geen 5 jaar sparen - Generatiepact 80-90-100 is veel te duur om dat centraal vast te leggen - Nee, we volgen de wet
Reistijd ambulante medewerkers: Maximaal 0,5 uur van reistijd enkele reis is eigen tijd
Overig: Eerder een lagere loonbetaling bij ziekte  - Werkgevers kunnen 5 verlofdagen inzetten voor collectieve vrije dagen

Leden werven leden

Jouw stem telt, door jouw betrokkenheid bij het proces en zijn wij in gesprek over jouw arbeidsvoorwaarden. Maak je collega's enthousiast voor het lidmaatschap. Breng jij een nieuw lid aan? Dan ontvang je een cadeaubon ter waarde van € 12,50 en een superleuke legpuzzel! Dit kan via: https://www.cnv-ledenwerven.nl/

Contact en vragen

Mocht je naar aanleiding van het onderhandelingsresultaat, deze nieuwsbrief of je werk nog een vraag of opmerking hebben, dan hoor ik dat graag. Ga daarvoor naar de cao-pagina of voel je vrij om mij te mailen.

Tot slot, wil ik je nog hele fijne feestdagen wensen en een mooi en gezond 2022.

Tamara Westerink
Bestuurder CNV Vakmensen
06 51 20 29 91
E  t.westerink@cnvvakmensen.nl