Digitale bijeenkomst over mogelijke acties IBM

Zoals jullie weten is er al enige tijd onenigheid tussen de ondernemingsraad en de directie van IBM Nederland omtrent de arbeidsvoorwaarden en specifiek het salaris. IBM geeft aan op geen enkele wijze iets te willen doen aan inflatiecorrectie, ook nu de prijzen de pan uitrijzen, waardoor een groot deel van de medewerkers geen of slechts een heel geringe salarisverhoging krijgt en hun koopkracht daalt. En niet alleen dit jaar, maar vaak al meerdere jaren achtereen.

Enquete

In tijden als deze is dit voor het CNV en de overige vakbonden niet acceptabel. Sinds de massale toename in het aantal vakbondsleden proberen de vakbonden, bestaande uit het CNV, FNV en De Unie in overleg te treden met de directie van IBM over de arbeidsvoorwaarden. Helaas heeft dit tot op heden nergens toe geleid en weigert IBM categorisch met ons in overleg te treden over jullie arbeidsvoorwaarden en is ons de toegang tot het IBM-gebouw ontzegd. IBM wijst daarbij steeds op de eigen interne arbeidsvoorwaardensystematiek, waarvan zij niet wil afwijken. Nu IBM de deur stevig dichthoudt, en daarbij de wens van zo’n 40% van haar medewerkers feitelijk negeert, is helaas duidelijk dat verdere acties noodzakelijk zijn. Via bijgaande korte enquête willen wij in samenwerking met de andere vakbonden achterhalen welke acties jullie zinvol en haalbaar vinden. Klik hier om naar de digitale enquête te gaan.

Digitale bijeenkomst

De resultaten van de enquête van de verenigde/gezamenlijke vakbonden willen we graag in een gezamenlijke virtuele teams meeting eind september aan jullie presenteren. In die meeting willen wij ook graag met jullie in gesprek te gaan om samen te bepalen hoe wij IBM kunnen bewegen om alsnog met ons om de tafel te gaan over jullie arbeidsvoorwaarden. Als vakbonden willen wij jullie ook graag toelichten hoe wij normaalgesproken in situaties als deze te werk gaan en wat jullie eventuele rol hierin kan zijn. Daarbij zijn wij van plan om alle mogelijke stappen aan jullie toe te lichten om IBM te bewegen met ons in gesprek te gaan.

Nodig jouw collega uit om mee te praten!

Deze meeting is bedoeld voor zowel leden van het CNV en de overige bonden alsmede medewerkers van IBM die nog geen lid van ons zijn, maar wel interesse kunnen hebben. Stuur de uitnodiging dan ook vooral door naar je collega’s!

Maak een collega lid!

Ben je blij met ons? Je kunt ons helpen om nog meer mensen blij te maken. Zoals een nog niet georganiseerde collega. Hoe meer leden we hebben, hoe beter we kunnen onderhandelen over jouw arbeidsvoorwaarden. Een nieuw lid aanmelden gaat heel eenvoudig, en je krijgt er zelf ook nog iets moois voor terug. Ga voor informatie en voorwaarden naar de website www.cnv-ledenwerven.nl

Tossif Alvi, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 8192 0379
E t.alvi@cnvvakmensen.nl

Heb je vragen of opmerkingen?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error