CNV-onderzoek: ruim kwart werkenden gepest op werk

Ruim een kwart van de werkenden (27%) heeft wel eens te maken met treiteren, roddelen, uitlachen of ander vervelend gedrag op het werk. Dit blijkt uit nieuw CNV-onderzoek onder 2700 werkenden. 16% van alle ondervraagden wordt getreiterd door hun leidinggevende.

‘Dit zijn bizarre cijfers. Omgerekend gaat het om 2,6 miljoen werkenden die te maken hebben met pestgedrag. Het is onbestaanbaar dat de werkplek voor zoveel mensen een kwelling is,’ stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Pestende leidinggevende
1 op de 6 wordt gepest door zijn leidinggevende. ‘Dubbel fout. De leidinggevende is bij uitstek de persoon die medewerkers een veilige en prettige werkplek moet bieden. Een pestende leidinggevende maakt het werkende leven erg moeilijk en brengt werknemers in een onmogelijke positie. Er is daarbij ook sprake van machtsverhoudingen waarbij de werknemer vogelvrij is.’

Zerotolerance beleid
Iets meer dan de helft geeft aan dat er op de werkvloer niet wordt opgetreden tegen pesten of grensoverschrijdend gedrag. Een kwart stelt dat pesters wegkomen met hun gedrag.

Fortuin: ‘Schrijnend. Je voelt je onveilig op je werk maar pesters komen hier doodleuk mee weg. Werkgevers moeten een zerotolerance beleid voeren ten aanzien van pestgedrag. Daar komt bij: tolerantie van pestgedrag is een dure grap van werkgevers. Pesten kost miljarden euro’s aan ziekteverzuim, blijkt uit diverse onderzoeken. Daar komt bij dat we niemand kunnen missen op de werkvloer, zeker door de huidige personeelstekorten. 43% geeft aan dat de spanningen oplopen door de hoge werkdruk.’

Geen vertrouwenspersoon aanwezig
16% van de respondenten stelt dat er geen vertrouwenspersoon op het werk is. ‘1,5 miljoen werkenden kunnen nog steeds geen beroep doen op de vertrouwenspersoon. Juist de vertrouwenspersoon is een cruciale factor. Werkgevers moeten, naast het ontwikkelen van een pestprotocol zo snel mogelijk een vertrouwenspersoon aanstellen. Niets doen kost miljarden, blijkt ook uit dit onderzoek.

Pestprotocol
Het CNV pleit daarnaast voor een pestprotocol op de werkvloer. Bij 1 op de 3 werkenden is een dergelijk protocol niet aanwezig, blijkt uit het onderzoek. ‘Dit protocol moet duidelijkheid bieden welk gedrag wel en niet door de beugel kan. Ook moet de vertrouwenspersoon een rol krijgen in dit pestprotocol. Pesten en grensoverschrijdend gedrag mag geen enkele ruimte hebben op de werkvloer,’ stelt Fortuin.