Cao-overleg Canon-Océ: geen beweging en groot gat

Tijdens de laatste onderhandelingen op 21 mei blijkt dat de werkgever weinig beweegt. Samengevat: de werkgever wenst versobering van de seniorenregeling en doet een mager loonaanbod.

De onderhandelingen verlopen in een constructieve sfeer en Canon-Océ geeft een presentatie in deze derde ronde wat er op dit moment allemaal mogelijk is op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Daar hebben we in de afgelopen jaren al afspraken over gemaakt.

Verder werd verteld in percentages hoeveel werknemers gebruik maken van de huidige Seniorenregeling. De faciliteiten zijn er wel, maar het blijkt dat sommige direct leidinggevenden mogelijkheden blokkeren! Heb jezelf zo’n voorbeeld, mail het mij dan.

Zoals gebruikelijk wordt er afgetast wat de mogelijkheden zijn. 

Océ Technologies/Canon Nederland stelt voor om de Seniorenregeling aan te passen:
  1. Van 80% werken – 90% loon en 100% pensioenopbouw wenst de werkgever dit te versoberen naar 80% werken – 80% loon en 100% pensioenopbouw.
  2. Van 60 maanden vóór de AOW gerechtigde leeftijd gebruik kunnen maken van deze regeling naar nog maar 48 maanden vóór de AOW gerechtigde leeftijd als mogelijkheid.

Graag horen wij van jullie wat jullie ervan vinden. Ook als niet georganiseerde mag je mij hierover mailen. De seniorenregeling is een ontzie maatregel voor mensen die richting hun welverdiende pensioen gaan. Nu al blijkt dat niet iedereen zich de salaris achteruitgang van 10% kan permitteren. Bij terugval van 20% (= één vijfde van je loon) van je inkomsten, wordt er nog minder van de regeling gebruik gemaakt. Destijds toen wij als vakorganisaties deze seniorenregeling afspraken hebben wij daardoor onze looneis verminderd. De werkgever doet deze regeling nu af met de woorden: TE DUUR. De werkgever zegt dat de ouderen qua uurloon te duur zijn en brengt tweespalt in de verhouding jongeren en ouderen. En dan te bedenken dat deze ouderen het bedrijf hebben groot gemaakt.

De structurele loonsverhoging wenst de werkgever op:
- per 1 september 2019 0,8% en
- per 1 februari 2020 1%. 

Wij houden vast aan een fatsoenlijke verbetering van jullie koopkracht EN het voortzetten van de huidige seniorenregeling. 

Daarnaast zijn tijdens deze laatste vergadering kort de voorstellen van de vakbonden bekeken, tot nu toe met weinig resultaat. Zelfs ons voorstel om 5 mei als jaarlijkse feestdag in te voeren werd door de werkgever afgewezen. Eens in de vijf jaar aandacht besteden aan de herinnering van onze bevrijding vindt de werkgever te duur. 

Het gat is groot en het moet nog blijken of het te overbruggen valt. De vierde onderhandelingsronde staat gepland voor 5 juni. Daarna voorzien wij jullie van informatie door de organisatie van een ledenraadpleging EN onze/jullie reactie daarop! Het krijgen en soms afdwingen van een fatsoenlijke cao gaat niet zomaar; daarom nu het verzoek aan collega’s die nog niet zijn aangesloten bij een vakbond…… hoogste tijd om lid te worden van CNV Vakmensen. Mocht jouw collega in verband met lid worden van CNV Vakmensen vragen hebben, mail mij dan en ik kom de voordelen van onze vakbond graag mondeling toelichten.

CNV Vakmensen werkt voor jouw arbeidvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, en dat doen wij al 125 jaar.

René Jongen, bestuurder
E.: r.jongen@cnvvakmensen.nl
M.: 06 51 20 29 61