Cao Onderhandelingen bij KPN afgetrapt

Afgelopen week hebben CNV Vakmensen, de andere vakbonden en werkgever KPN een start gemaakt met de onderhandelingen om te komen tot een nieuwe cao per 1 januari aanstaande. Doelstelling van alle partijen is om snel tot zaken te komen. Volgende week gaan de gesprekken verder.

Inzet CNV Vakmensen
Voordat de onderhandelingen begonnen hebben CNV Vakmensen en de andere vakbonden elkaars voorstellen op elkaar afgestemd. Duidelijk is dat, in deze tijden van ongekende inflatie, de nadruk van de onderhandelingen zal liggen op de zo hoog mogelijk af te spreken loonsverhoging. Daarnaast hebben we voorstellen gedaan over het verhogen minimumloon, snellere doorstroom in de schalen, verbeteren stand-by regeling, hogere thuiswerk- en reiskostenvergoedingen en een betere regeling vervroegd uittreden. Ook vragen we aandacht voor (nieuwe) collega’s met een studieschuld en vragen we een bijdrage voor onze vakbondscollega’s in landen waar medezeggenschap zwaar onder druk staat. In de bijlage kun je onze voorstellen nalezen.

Inzet KPN
Tijdens ons eerste gesprek heeft ook KPN een eerste inzet aan ons toegelicht. Hierbij zijn vanuit KPN 4 thema’s aan de orde. Loon en Inkomen, Welzijn, Inzetbaarheid en Perspectief en Eenvoud en uniformiteit van cao regelingen. Deze eerste toelichting heeft tot allerlei toelichtende vragen vanuit onze vakbondskant geleid. Na de gesprekken van komende week zullen we hier inhoudelijk naar jullie op terug komen.

Vragen en of opmerkingen?
Vanwege historische redenen zitten er aan de onderhandelingstafel 2 twee CNV bonden. Daarom bestaat ons onderhandelteam vertegenwoordigers van CNV Publieke Diensten, namelijk Frank Brocken en Aynur Polat. Vanuit CNV Vakmensen is KPN collega Hans Tuinman en vakbondsbestuurder Marten Jukema beschikbaar om eventuele vragen en/ of opmerkingen te beantwoorden.

Marten Jukema
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
E: m.jukema@cnvvakmensen.nl
T: 06-13204112

Downloads