Cao ICK: Tijd om actief mee te doen

Op 13 januari was de gezamenlijke digitale bijeenkomst voor alle werknemers die werken onder de ICK-cao. Er was een mooie opkomst, maar de teleurstelling over het bod van de werkgevers was groot. Praat je op 3 februari ook mee?

Tijdens de bijeenkomst is met medewerkers en leden uit de sector gesproken over de stand van zaken van de cao-onderhandelingen over een nieuwe cao ICK. In het kort is de stand van zaken hieronder weergegeven.

Vakbonden vragen mede namens jou

Salarisverhoging: salarisverhoging 3,8% + minimum uurloon € 14 +  minimumloon vanaf 18 jaar;
- Thuiswerken: goede kostendekkende thuiswerkregeling en faciliteiten;
- Duurzame inzetbaarheid: inzet leerambassadeurs + verhoging van jaarlijks budget + tot 5 jaar sparen van DI-budget + generatiepact 80-90-100 + doorbetaald ouderschapsverlof;
- Reistijd ambulante medewerkers: maximaal 0,5 uur van reistijd, enkele reis is eigen tijd;
- Overig: vrij op 5 mei + betere positie uitzendkrachten.

ICK-werkgevers bieden

- Salarisbod: 2,3% + zeker niet nivelleren + minimumloon (in afwachting van kabinet);
- Thuiswerken: geen minimumregeling in de cao;
- Duurzame inzetbaarheid: verhoging van DI-budget met € 100,- + geen 5 jaar sparen  + generatiepact 80-90-100 is veel te duur om dit centraal vast te leggen + geen leerambassadeurs + geen aanvulling op ouderschapsverlof;
- Reistijd ambulante medewerkers: geen aanpassing van de huidige regeling;
- Overig: eerder een lagere loonbetaling bij ziekte  + werkgevers kunnen 5 verlofdagen inzetten voor collectieve vrije dagen.

Hoe nu verder?

Vakbonden hebben de werkgeversvereniging laten weten dat de leden het inhoudelijk voorstel van de werkgevers unaniem als slecht hebben beoordeeld. Dit heeft verder nog niet tot een officiële reactie of een aanpassing geleid. In de laatste bijeenkomst is afgesproken om een nieuwe digitale bijeenkomst te plannen om samen in gesprek te gaan over de manier waarop wij met medewerkers en leden de werkgever duidelijk kunnen maken dat het bod toch echt moet verbeteren. Hierbij telt ook zeker het aantal medewerkers wat meedoet. Het is daarom ook goed om gezamenlijk na te denken op welke wijze wij medewerkers uit de sector actief bij de onderhandelingen kunnen betrekken.

Kom je ook?

De vervolgbijeenkomst is gepland op donderdag 3 februari 2022 van 19:30 – 21:00 uur. Het is een online bijeenkomst via MS-Teams. Ik zie je graag terug op deze bijeenkomst. Nodig vooral ook je collega’s uit. Alle medewerkers uit de sector zijn welkom, ook als ze niet lid zijn van een vakorganisatie. Gebruik de volgende link om deel te nemen:
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Leden werven leden

Jouw stem telt. Door jouw betrokkenheid bij het proces zijn wij in gesprek over jouw arbeidsvoorwaarden. Maak je collega's enthousiast voor het lidmaatschap. Breng jij een nieuw lid aan? Dan ontvang je een cadeaubon ter waarde van € 12,50 en een superleuke legpuzzel! Dit kan via: www.cnv-ledenwerven.nl

Contact en vragen

Mocht je naar aanleiding van het onderhandelingsresultaat, deze nieuwsbrief of je werk nog een vraag of opmerking hebben, dan hoor ik dat graag. Ga daarvoor naar de cao-pagina of voel je vrij om mij te mailen.

Tamara Westerink
Bestuurder CNV Vakmensen
06 51 20 29 91
 t.westerink@cnvvakmensen.nl