Canon Nederland trekt sociaal plan in

De leden van CNV Vakmensen hebben hun mening gegeven over het eindbod sociaal plan Canon. De meerderheid (95%) van de leden hebben tegen het sociaal plan gestemd. De bijna unanieme afwijzing op het magere eindbod van de werkgever heb ik kenbaar gemaakt aan jullie werkgever. De andere vakorganisaties, hadden nagenoeg hetzelfde resultaat: afwijzing van het magere eindbod van jullie werkgever. De werkgever heeft vervolgens besloten om het sociaal plan in te trekken!

Hoe nu verder?
Canon Nederland gaat medewerkers waarvan de functie komt te vervallen benaderen en een individuele vertrekregeling aanbieden. Als werknemer ontvang je dan een vaststellingsovereenkomst (V.S.O.).
Mocht je als lid van CNV Vakmensen een vertrekregeling krijgen aangeboden, neem dan contact op met CNV Vakmensen (030-75 110 07). Je krijgt dan individuele hulp.
Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat zo'n groot internationaal bedrijf als Canon, dat aangeeft dat haar succes zo afhankelijk is van haar medewerkers en hun uitzonderlijke talenten, niet bereid is om voor medewerkers waarvan de functie komt te vervallen, een goed sociaal plan af te spreken.

Als Canon de komende tijd een grote reorganisatie gaat doorvoeren, waarbij bijvoorbeeld meer dan twintig functie's komen te vervallen, gaan wij jullie oproepen om mee te denken en mee te werken aan een goed sociaal plan. Nu de actiebereidheid gering is en vooral lastig te organiseren door de Corona beperkingen, staan de vakorganisaties hun leden individueel bij als er ontslag aan de orde is. Als de actiebereidheid bij een collectief ontslag groot genoeg is, schuwen wij acties niet.

Canon Nederland trekt hun magere aangeboden sociaal plan in. Mocht er op kleine schaal medewerkers ontslagen worden de komende maanden, informeer mij dan. Want ook bij ontslag geldt: veel kleine stukjes leveren uiteindelijk ook een groot geheel (lees: collectief ontslag) op.

Veel werknemers van Canon (Océ) te Venlo zijn lid van CNV Vakmensen. Bij Canon Nederland ('s Hertogenbosch) is de organisatiegraad van CNV Vakmensen redelijk. Daarom vraag ik aan jou als lid van CNV Vakmensen om je collega die nog geen lid is van een vakbond om lid te worden van CNV Vakmensen. Wil je meer weten over de voordelen van een lidmaatschap bij CNV Vakmensen? Kijk dan op onze site www.cnvvakmensen.nl 

Mocht je nog vragen hebben over deze nieuwsbrief, stuur me dan een mail (r.jongen@cnvvakmensen.nl)

René Jongen
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5120 2961
E. r.jongen@cnvvakmensen.nl