Brief aan decentrale partijen om witte vlek pensioen tegen te gaan

Honderdduizenden werknemers bouwen in Nederland geen pensioen op: de zogenaamde witte vlek. Zij werken bij bedrijven die geen pensioenregeling aanbieden. Misschien hoor jij ook wel tot die groep. De Stichting van de Arbeid – een belangrijk overlegorgaan van vakbonden en werkgeversorganisaties - doet in een brief aan alle partijen die betrokken zijn bij het arbeidsvoorwaardelijk overleg, concrete aanbevelingen om dit aantal terug te dringen.

Witte vlek terugdringen

In 2020 presenteerde de Stichting van de Arbeid een aanvalsplan Witte Vlek met 22 concrete actiepunten om het aantal werknemers zonder pensioenopbouw te verkleinen. De brief doet aanbevelingen aan cao-partijen en ondernemingen die nog géén pensioenregeling bieden én aan degene die dat wel doen. Dit plan is nu aangescherpt met de ambitie om de witte vlek in 2027 te halveren, ten opzichte van 2019. Concreet betekent dit dat 450.000 werkenden pensioen gaan opbouwen.

Download brief Stichting van de Arbeid

Ben jij benieuwd naar de aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid om het aantal mensen dat geen pensioen opbouwt te verminderen? Download dan nu de brief.

Download nu

Geen pensioenregeling

Zoals gezegd: binnen bepaalde ondernemingen en sectoren bouw je als werknemer geen pensioen op. De Stichting van de Arbeid roept deze partijen op om te kijken welke mogelijkheden er zijn om het personeel wél een pensioenregeling te bieden. Daarnaast wordt de werkgever verplicht om je te informeren dat je geen pensioen opbouwt, bijvoorbeeld door het op je salarisstrook te vermelden. Zo krijg je inzicht in je eigen pensioensituatie en kun je gericht actie ondernemen om zelf je pensioen te regelen. Keert je werkgever jou een compensatiebedrag uit om zelf je pensioen op te bouwen? Dan krijgt hij het advies om je elke drie jaar financieel advies te laten inwinnen bij een financieel adviseur.

Wel een pensioenregeling

Het kan zijn dat je bedrijf wel een pensioenregeling biedt, maar dat jij daar niet onder valt. Het is hierbij essentieel, dat de werkgever kritisch kijkt naar de toetredingsvoorwaarden. Enkele voorwaarden zijn wettelijk aangescherpt. Die zijn:

  • De wettelijke toetredingsleeftijd om pensioen op te bouwen wordt per 1 januari 2024 verlaagd: van 21 naar 18 jaar. Jongeren bouwen dus eerder pensioen op.
  • Per 1 januari 2024 worden alle wachttijden naar verwachting wettelijk afgeschaft, en bouw je vanaf je eerste werkdag in principe pensioen op.
  • Sommige regelingen kennen straks nog wel een drempelperiode. In je pensioenregeling kan je nalezen wat dat inhoudt.