Al het nieuws

Hervatting cao-gesprek

Dinsdag 31 maart hebben we het gesprek over de nieuwe cao Stater weer hervat.

Gezien de bijzondere omstandigheden van dit moment, is in goed overleg besloten om de
onderhandelingen op te schorten.
Dat betekent dat we begin juni opnieuw met elkaar zullen bekijken hoe de wereld er op dat moment uitziet. Voor nu heeft de huidige cao nawerking en blijft dus gewoon van kracht.

Arjan Baselmans,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 47 82 68 69
E a.baselmans@cnvvakmensen.nl