Al het nieuws

Stem over het eindbod Sociaal plan Canon Den Bosch

Met deze nieuwsbrief vragen we je te stemmen over het SP dat van toepassing op de leden van CNV Vakmensen werkzaam in Den Bosch (Canon Benelux). Werkgever zegt dat dit SP alleen van toepassing is op Den Bosch en niet op andere Canon juridische entiteiten.

Corporate-brede toepassing
In 2018 ben ik als onderhandelaar tijdens de onderhandelingen over een sociaal plan bij Canon Europe naderhand geconfronteerd met een “corporate”-brede toepassing. Bovendien hebben jullie één cao.  Na 6 onderhandelingsronden heeft werkgever (Canon Benelux) een eindbod neergelegd. 
Als ontslagvergoeding wenst Canon niet meer te bieden dan de factor 1,4. Omdat werkgever een geldigheidsduur van twee jaar in gedachten heeft en wij niet kunnen overzien welke werknemers het betreffen en voor hoeveel werknemers dit gaat gelden, is een factor van 1,4 onder de maat.

Stemming
Het concept-SP dat werkgever als eindbod aanbiedt treffen jullie in bijlage bij deze nieuwsbrief aan. Dit eindbod leggen wij negatief aan jullie voor. Wij vragen jullie je stem hierover uit te brengen. Geef aan of je voor of tegen het eindbod van de werkgever bent.  Ook vragen wij in de digitale stemming bij welk onderdeel je werkzaam bent: Canon Den Bosch (Europe), bij Canon Venlo (voorheen Océ) of bij Canon Europe. Klik hier om meteen naar digitale stemming te gaan. Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan kun je met dit webadres op internet stemmen: http://bit.ly/2ODzMWZ Breng je stem vóór woensdag 24 februari 2021 uit. 

Uitslagen vorige stemming 
Het resultaat van de vorige stemming uit onze nieuwsbrief van 19 januari 2021 was dat de meeste mensen tegen stemden indien het resultaat minder zou zijn dan het niveau van Océ Technologies 2019. Het eindbod van de cao (zie de nieuwsbrief van 21 december 2020) werd afgewezen door de leden van CNV Vakmensen. Omdat de leden van De Unie vóór het cao-resultaat hebben gestemd, is de cao nu geldig en van toepasing.

Lidmaatschap
In Venlo (Océ) zitten veel leden van CNV Vakmensen. In de Canon-vestiging 's-Hertogenbosch is de organisatiegraad lager. We noemen daarom nog even de voordelen van het lidmaatschap. Als lid van CNV Vakmensen krijg je deskundig advies over werk en inkomen, heb je inbreng en stemrecht bij het afsluiten van de cao of een sociaal plan, krijg je rechtshulp voor werk en inkomen en rechtshulp in privé-situaties. Verder korting op verzekeringen en informatie en advies bij arbeidsongeschiktheid. Kijk hiervoor eens op onze website www.cnvvakmensen.nl  Heeft iemand jou ooit gevraagd om lid te worden van CNV Vakmensen? Ik vraag je om lid te worden van CNV Vakmensen om hierdoor betere arbeidsvoorwaarden te kunnen afspreken.

Vragen of reacties
Heb je nog vragen, of wil je reageren op deze nieuwsbrief? Stuur me dan een mail.
René Jongen, bestuurder CNV Vakmensen
E r.jongen@cnvvakmensen.nl

 

 

Downloads