Cao ICK: breng je stem uit

Eind vorig jaar zijn de cao onderhandelingen voor de Ick-cao gestart. Na aantal onderhandelingsrondes hebben werkgevers ons een ultiem voorstel gedaan. CNV Vakmensen hoort graag jouw mening over dit voorstel.

Proces
In november en december zijn werkgevers en vakorganisaties diverse keren bij elkaar geweest om te spreken over een nieuwe cao voor de werknemers die vallen onder de ICK cao. Er waren twee lastige hoofdthema’s tijdens de onderhandelingen, de loonsverhoging en de aanpassing van het seniorenverlof. Daarnaast was het helaas slecht mogelijk om in gesprek te gaan over de voorstellen CNV Vakmensen namens jullie heeft ingediend.

Begin januari gaven de werkgevers aan geen onderhandelingsruimte meer te hebben. Om deze reden geven zij nu een eenzijdig voorstel om te komen tot een nieuwe cao.

Hoofdpunten van het werkgeversvoorstel (zie bijlage)
-
Cao met een looptijd van 1 jaar
- Salarissen worden verhoogd met 2,35% per 1 januari 2019
- 0,4% verhoging van de doelenuitkering
- Aanpassing van de seniorenregeling
- Een persoonlijk budget voor je duurzame inzetbaarheid van € 300,--.
- Studies over thema’s zoals generatiepactregeling, private aanvulling WW/WGA.

Duurzame inzetbaarheid
Al een aantal jaren wordt er binnen de Ick-sector gewerkt aan het project Duurzame Inzetbaarheid. CNV Vakmensen ondersteund het initiatief voor meer mogelijkheden om je eigen loopbaan vorm te geven. Het persoonlijke budget past hierbij. De € 300,-- is hierbij een eerste stap. Aan de cao tafel is de intentie uitgesproken om dit budget de komende jaren verder te verhogen. Zo krijg je steeds meer mogelijkheden om aan de slag te gaan met je duurzame inzetbaarheid.

Al langere tijd is het seniorenverlof een gespreksonderwerp aan de cao tafel. Het seniorenverlof uit de cao ICK geeft extra verlof voor werknemers ouder dan 50 jaar. Deze regeling staat onder andere onder druk vanwege regelgeving over leeftijdsdiscriminatie. Een lastig dilemma omdat het steeds belangrijker wordt dat werknemers de kans krijgen op een gezonde en verantwoorde wijze te kunnen blijven werken tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd.

CNV Vakmensen zet in op duurzame inzetbaarheid gedurende je hele loopbaan. Dat wil echter niet zeggen dat we zomaar bereid zijn om seniorenverlof af te schaffen. Dit was het wel de wens van de werkgevers, maar dat is te kort door de bocht. Niet iedereen zal ik gelijke mate kunnen profiteren van de positieve effecten van een maatregelen rondom duurzame inzetbaarheid. Daarom is er een aangepaste seniorenregeling (inclusief garantieregeling) afgesproken. De nieuwe regeling is van toepassing op alle medewerkers die op 1 januari 2019 45 jaar of ouder zijn. Voor alle medewerkers onder de 45 jaar komen toekomstige rechten te vervallen. Daarnaast is de afspraak gemaakt om in gesprek te gaan over een generatiepactregeling, echter biedt dit nog geen garanties.

Loon
Helaas profiteren niet alle Ick-bedrijven in gelijke mate van de herstellende economie en ligt er druk op de personeelskosten. Dit geeft beperkte ruimte aan de cao tafel. De 2,35% is voor de werkgevers het ultieme bod. Zij geven aan niet meer ruimte te hebben. Met de 2,35% loonsverhoging sluit de cao ICK aan bij de trend van loonsverhogingen die aan de cao tafels worden afgesproken. De 0,4% stijging van de doelenuitkering geeft daarbij een extra boost aan de loonstijging voor 2019.

Hoe nu verder?
Het voorstel zoals werkgever geformuleerd hebben in de bijlage is het laatste voorstel voor de werkgevers om tot een cao te komen. Aan de cao tafel is geen ruimte meer om te komen tot een verbetering van afspraken. CNV Vakmensen had graag meer concrete afspraken gemaakt rondom duurzame inzetbaarheid en de werk en privé balans. Om zo het wijzigen van het seniorenverlof meer te compenseren. Vandaar dat de cao onderhandelingen geen gezamenlijk resultaat hebben opgeleverd, maar een eindvoorstel vanuit de werkgevers.

Nu is het oordeel aan jullie of het voorstel van de werkgevers voldoende is. Gaan jullie akkoord? Dan hebben we een nieuwe cao. Wijzen jullie in meerderheid het voorstel af? Dan zal naar alle waarschijnlijkheid het overleg een tijd stilliggen.

Je kan stemmen via de deze link.

Maak allemaal gebruik van je stemmogelijkheid. Zo kan ik een reprenstatieve mening geven van de leden die werken onder de Ick cao. Daarnaast hoor ik graag jouw motivatie voor je stem, maak daarom gebruik van de toelichtingsmogelijkheid. Stemmen kan vanaf 31 januari tot en met 11 februari 2019.

Vragen: Heb je nog vragen? Neem dan contact met mij op. Ik geef graag een verduidelijking zodat je een gemotiveerde stem kan uitbrengen.

Tamara Westerink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 – 51 20 2991
E: t.westerink@cnvvakmensen.nl

 

Downloads