cao en sociaal plan
De vakbond die naast je staat
Wij komen op voor jouw belangen
Cao en sociaal plan

Sociaal plan

Als een werkgever wil reorganiseren of als gevolg van bedrijfseconomische omstandigheden, kan het zijn dat werknemers hierdoor hun baan verliezen. De werkgever schrijft dan doorgaans een Sociaal Plan.

In een Sociaal Plan staan maatregelen om de gevolgen van het ontslag te verzachten. CNV Vakmensen keurt een Sociaal Plan pas goed als de vakbondsleden er ook mee akkoord gaan.


Als de leden niet instemmen met het plan, dan zal de vakbond dit ook niet doen. Als de leden wel instemmen met het plan, dan is het bindend voor alle werknemers (ook voor de niet-vakbondsleden).

CNV Vakmensen komt op voor jouw belangen als het gaat om werk en inkomen. Dus ook bij het opstellen van een Sociaal Plan. Onze onderhandelaars zijn betrokken en hebben kennis van zaken. Als lid van CNV Vakmensen sta je dus niet alleen.

Contact

Vrijblijvend je vraag stellen kan ook via chat of e-mail.

met je vraag of opmerking

Als lid van CNV Vakmensen sta je niet alleen.

Onze onderhandelaars

  • komen op voor jouw belangen
  • zijn betrokken bij jouw sector
  • maken eerlijke afspraken
  • organiseren ledenraadpleging