Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Een vereniging van mensen die het iets kan schelen
Diensten

Arbeidsvoorwaarden, cao en sociaal plan

Onze onderhandelaars

De onderhandelaars van CNV Vakmensen behartigen de belangen van werknemers in het algemeen en onze leden in het bijzonder. Zij houden zich bijvoorbeeld bezig met het afsluiten van cao’s en sociale plannen.

Cao's

In jouw cao (collectieve arbeidsovereenkomst) staan afspraken over arbeidsvoorwaarden. Denk aan salaristabellen, vakantiedagen, werktijden en pensioenen. We raadplegen onze leden over onder andere cao-voorstellen, faillissementen en andere belangrijke gebeurtenissen. 

Sociaal plan

Als een werkgever wil reorganiseren kan het zijn dat werknemers hierdoor hun baan verliezen. De werkgever schrijft dan doorgaans een Sociaal Plan met maatregelen om de gevolgen van het ontslag te verzachten. CNV Vakmensen keurt een Sociaal Plan pas goed als de vakbondsleden er ook mee akkoord gaan. 

 

  • we komen op voor jouw belangen
  • we zijn betrokken bij jouw sector
  • we maken eerlijke afspraken
  • we organiseren ledenraadpleging

 

Wat kun je van onze onderhandelaars verwachten?

CNV Vakmensen persoonlijk

Persoonlijk

Wij proberen ervoor te zorgen dat je als werknemer regie krijgt over jouw loopbaan.


CNV Vakmensen betrouwbaar

Betrouwbaar

CNV Onderhandelaars komen samen met jou en andere leden op voor eerlijke afspraken op het gebied van werk en inkomen.


CNV Vakmensen duidelijk

Duidelijk

We vatten lastige gebeurtenissen zoals cao-voorstellen en faillissementen begrijpelijk samen en raadplegen onze leden.


CNV Vakmensen deskundig

Deskundig

Onze onderhandelaars zijn betrokken en hebben kennis van zaken van jouw sector.Ze helpen je graag met deskundig advies.


Wat maakt deze service van CNV Vakmensen uniek?


CNV Vakmensen heeft onderhandelaars die deze afspraken maken met werkgevers en werkgeversorganisaties. Bij elkaar sluiten zij zo'n 400 cao’s af. Zij hebben uitgebreide kennis van jouw sector en komen samen met jou op voor eerlijke afspraken op het gebied van werk en inkomen.

Onze onderhandelaars komen op voor de belangen van onze leden en van werknemers in het algemeen. Denk hierbij aan het afsluiten van cao’s en sociale plannen. Ze raadplegen onze leden over onder andere cao-voorstellen, faillissementen en andere belangrijke gebeurtenissen. Ze werven, begeleiden, scholen en coachen onze kaderleden (vrijwilligers).

 

Profiteer ook van deze andere voordelen voor leden

  • Invloed op je arbeidsvoorwaarden
  • Rechtshulp werk en privé
  • Hulp bij de jaarlijkse belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen