Webhelp cao

Webhelp heeft samen met de Samen Naar de Top Vakbond (SNTV) een principe-akkoord gesloten. CNV Vakmensen is niet betroken bij dit akkoord. Wij kregen veel vragen van jullie hierover. Wij vinden het een mager akkoord en de manier waarop het tot stand gekomen is, verdient geen schoonheidsprijs.
Graag horen wij van jullie wat jullie ervan vinden. Mail mij jouw mening.

Heeft CNV die cao afgesproken?
CNV Vakmensen is geen partij. Wij hoorden via jullie dat de onderhandelingen afgelopen waren. Dat vinden wij vooral jammer voor jullie omdat jullie wensen niet meegenomen konden worden.

Krijg ik nu altijd een loonsverhoging?
Het antwoord is nee. Een cao loonsverhoging betekent dat iedereen in het bedrijf, ongeacht in welke schaal of buiten de schaal, ongeacht zijn/haar prestatie, een bepaalde loonsverhoging krijgt. Hetgeen hier is afgesproken krijg je niet, of niet automatisch.

De lonen in de callcenters blijven sowieso sterk achter bij wat landelijk in andere cao’s wordt afgesproken (zie grafiek in bijlage). Bijvoorbeeld in de cao’s van de klanten waar jullie voor werken. Wij vinden dat niet meer kunnen, als jullie klanten hun eigen mensen loonsverhogingen kunnen geven, dan kan dat bij jullie ook. De inflatie is deze maand 2,8%, dus als je geen loonsverhoging krijgt kun je voor je geld minder kopen, je gaat er in koopkracht op achteruit.

Wat vinden jullie van de bonus?
Wij vinden de huidige bonussen geen goed idee. Wij zien liever een vaste jaarlijkse uitkering voor iedereen. Bijvoorbeeld een eindejaarsuitkering.

Loon bij ziekte

Is de bepaling loon bij ziekte normaal? Wij vinden dat als je ziek bent je niet extra gestraft moet worden. Dus ben je ziek dan moet je gewoon het hele eerste jaar 100% van je loon krijgen en moet je gewoon je vakantiedagen houden. Nu krijg je extra vakantiedagen als je niet ziek bent. Dat is gewoon een anders verpakte straf op ziek zijn. Wij vinden dat de oorzaak van ziekteverzuim moet worden aangepakt. Daar zouden wij afspraken over maken.

Onze mening
Wij zouden graag zien dat er voor alle werknemers binnen de facilitaire callcenters één cao zou mogen gelden. Daarover hebben we ook met werkgevers gesproken en we dachten dat zij de voordelen ook zagen te zitten. Nu is er sprake van concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Wij zouden graag zien dat er een bodem in de markt komt en er niet geconcurreerd wordt op arbeidsvoorwaarden. Ook kun je dan afspraken maken voor de hele sector, zoals over opleidingen, om- en bijscholing voor het geval werk wordt geautomatiseerd. Wij zouden persoonlijk scholingsbudget willen invoeren dat je mee kan nemen naar een andere werkgever. Maar ook een code verantwoord marktgedrag. Als werkgever en werknemers samen werken kunnen we het werkplezier voor jullie vergroten.

Procedure
Een cao is niet zomaar iets. Een cao bindt jou aan afspraken, terwijl jij niet aan de onderhandelingstafel zit. Je onderhandelt niet zelf mee. Dit moet zorgvuldig gebeuren. Wij vinden de manier waarop de cao tot stand gekomen is geen schoonheidsprijs verdienen. Van jullie begrijpen wij dat jullie niet van te voren zijn geïnformeerd over de onderhandelingen, jullie kregen opeens een principe-akkoord. Normaal gesproken worden werknemers via enquêtes gevraagd hun mening te geven. Met de uitkomst van deze enquêtes maakt de vakbond, samen met haar leden, een voorstellenbrief. Met deze brief gaat men de onderhandelingen in. Als er een resultaat ligt dan wordt er gestemd en wordt uitgebreid uitleg gegeven. Het vreemde hier was dat ook mensen die niet bij Webhelp werken, meerdere keren konden stemmen. Wij vinden dat onzorgvuldig. Tenslotte vinden wij het niet netjes dat de vakbonden, die de vorige keer bij de onderhandelingen waren, zonder bericht buiten de onderhandelingen gehouden worden. Wij stellen ook vraagtekens dat vervolgens een akkoord wordt gesloten met een vakbond, opgericht door de or-voorzitter, die ook voorzitter van de vakbond is en die daarnaast beleidsmedeweker bij HR is. Wij twijfelen niet aan de integriteit van personen, daar gaat het niet om, hebben wij ook geen signalen over. Juridisch is dit toegestaan, maar niet alles wat juridisch mag, moet je ook willen.

Wie zwijgt stemt in
In callcenterland geven jullie niet snel je mening over je arbeidsvoorwaarden of je werkgever. In dit geval is het zo, als je niks zegt, stem je in. Zolang jullie allemaal blijven zwijgen, dan blijft het zo als het is.

Wil je wat veranderen, laat je stem horen!
Bel, mail of app mij of geef je mening op ons callcenter platform www.jeachterban.nl/callcenters.

Roderik Mol
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 90
E: r.mol@cnvvakmensen.nl

 

Downloads