Webhelp betaling pauzes

Webhelp wil de kleine pauzes niet meer betalen. Jullie hebben aan de bel getrokken bij CNV Vakmensen. In deze nieuwsbrief vertelt CNV Vakmensen de stand van zaken van vandaag. En we nodigen je uit voor een MS-Teams bijeenkomst.

Als er iets niet goed gaat in de betaling, kun je bij een vakbond als CNV Vakmensen hulp vragen. Dat hebben jullie gedaan over de betaling van pauzes. Daarom hebben de vakbonden een paar keer overleg gevoerd met Webhelp. We hebben een petitie opgesteld die door ruim honderd werknemers is ondertekend. Ook hebben we nog twee gesprekken gehad met jullie werkgever.

CNV Vakmensen heeft samen met FNV dit voor elkaar gekregen:

  • Jullie krijgen een compensatieregeling
  • De compensatieregeling duurt voor zolang jij in dienst bent van Webhelp
  • Eerst zat het vakantiegeld en het pensioen niet in de compensatieregeling. FNV en CNV Vakmensen hebben dit aan de orde gesteld bij Webhelp. Het percentage van de compensatie is daarom met 0,75% verhoogd naar 7%. Van die 0,75% is 0,5% vakantietoeslag en 0,25% pensioenpremie.

Dit betekent dat je bijna in zijn geheel wordt gecompenseerd, maar NIET helemaal

Waar zit het verschil:

  • Als je gewoon je uurloon zou krijgen, zou je helemaal gecompenseerd worden. Nu krijg je een toeslag. Die toeslag is nu eigenlijk 0,25% te hoog. Dat komt omdat de werkgeverspremie pensioen in de toeslag zit. Je krijgt dus dat kleine stukje pensioenpremie elke maand bruto uitbetaald.
  • De toeslag is gebaseerd op een gemiddeld salaris. Dus met name de hogere salarissen zullen te weinig krijgen, de lagere salarissen wat te veel.

Wat vindt CNV Vakmensen van deze toeslag?

CNV Vakmensen had liever gehad, dat gewoon je uurloon doorbetaald werd tijdens de pauze. Dan gaat het vanzelf ook goed met het pensioen. Dit wil Webhelp niet.

Wat kun jij doen om het nadeel over het pensioen op te heffen?

Je kunt die 0,25 % zelf aan het pensioenfonds betalen. Als je aangifte inkomstenbelasting doet, kun je waarschijnlijk die premie aftrekken van de belasting. Je bouwt dan weer hetzelfde pensioen op als vroeger. Alleen telt deze extra premie niet mee voor nabestaandenpensioen. Dus als jij overlijdt, krijgt je partner/kinderen iets minder dan voorheen

Laat je mening weten. Graag hoor ik van je of je deze compensatie genoeg vindt of toch niet genoeg

En wat je ervan vindt, dat je toekomstige collega’s geen doorbetaalde pauze krijgen. Al is dat haast meer een kwestie voor de landelijke cao. Je kan al je vragen stellen en je mening laten horen op de online CNV-bijeenkomst op maandagavond 30 oktober 2023 van 19.30 uur tot 20:30 uur. Van CNV Vakmensen zijn aanwezig Roderik Mol (landelijk onderhandelaar) en Roel van Riezen (heeft de pauzes bij Webhelp opgepakt).

Microsoft Teams-vergadering

Neem deel vanaf uw computer, mobiele app of apparaat voor vergaderruimte

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

We horen ook geruchten, dat de werkgever van jaar tot jaar de toeslag wil herberekenen. Dat staat niet in de brief aan jullie. Mocht dat gebeuren, dan heb je misschien volgend jaar een hogere of lagere toeslag. Als je dan een lagere toeslag krijgt, kan CNV Vakmensen je juridisch bijstaan.

Roel van Riezen
Bestuurder CNV Vakmensen
06 51 60 20 34
r.vanriezen@cnvvakmensen.nl