Stemmen cao Contactcenters

Het eindbod van werkgevers heb ik jullie gemaild. Het is een zeer mager eindbod waar wij een negatief stemadvies over geven. Het is niet anders, ook wij willen graag een algemeen verbindend verklaarde cao omdat dat op de lange termijn beter is. Maar dit eindbod is te mager. En met redelijk onderhandelen en praten bereik ik geen beter resultaat voor jullie.

De enige manier om een beter cao-resultaat te boeken is om aan de opdrachtgevers duidelijk te maken dat zij meer geld moeten uitgeven aan degenen die hun klanten te woord staan. Dat is namelijk het kernprobleem, de opdrachtgevers willen allemaal voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. En eigenlijk geven ze aan dat hun klanten eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Anders zouden ze er wel voor zorgen dat jullie normale salarissen, verhogingen en een pensioen kregen. Goed klantcontact betekent ook dat degenen die het werk doen, goed beloond worden.

Loonsverhoging

De loonsverhoging is minimaal en bovendien geldt die niet voor elke agent. Wij vinden dat elke agent een loonsverhoging moet krijgen. De prijzen stijgen de pan uit en onze looneis is eigenlijk al onvoldoende om dit te compenseren. En nog geven werkgevers minder. Dit is gewoon te weinig.

Er is wel geld. Bij veel opdrachtgevers is er meer dan genoeg geld om meer te betalen. De overheid is een grote opdrachtgever die er best voor kan zorgen dat jullie een hoger loon en pensioen krijgen. Ook andere grote opdrachtgevers boeken goede resultaten. Maar ook jullie eigen werkgevers hebben een goed jaar gedraaid. Multinationals als Webhelp, Yource en Teleperformance hebben vorig jaar goed gedraaid. Er is echt geen reden voor jullie om in te stemmen met deze matige loonontwikkeling. Jullie leven wordt gewoon dagelijks duurder, kom voor je zelf op!

Pensioen

Het pensioenaanbod is veel te onduidelijk. Wij willen duidelijkheid en invloed voor jullie. Dat zit niet in dit eindbod.

Thuiswerken

De 2 euro die werkgevers bieden is positief, echter verder mogen er geen afspraken gemaakt worden. Wij willen dat er duidelijke afspraken gemaakt worden over werken op kantoor en thuis. Straks willen werkgevers dat iedereen weer op kantoor komt, is dat de toekomst? En bij thuiswerken hoort ook een goede en gezonde thuiswerkplek. Nu krijgen we al signalen van mensen die klachten krijgen omdat hun thusiwerkplek niet verantwoord is. Dat kan dus niet, hierover willen we afspraken maken.

Stemmen kun je via onze website

Daar kun je ook de vorige nieuwsbrieven met uitleg over het loonbod vinden en het eindbod van de werkgevers zelf. Je kunt tot 26 maart stemmen, Klik hier om digitaal te stemmen.
Op de cao-pagina is het hele cao-traject te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina.
Je kunt mij natuurlijk ook een persoonlijk mailtje sturen via mijn mailadres r.mol@cvnvvakmensen.nl.

Ben je geen lid, dan kun je lid worden en meestemmen. Als je jonger dan 23 jaar bent en je studeert, dan kun je gratis lid worden. Info hierover vind je via: www.wordlid.probeerdebond.nl.

Bijeenkomst/vergadering

Wil je nog toelichting op het cao-eindbod, dan kun je deelnemen aan de bijeenkomst.
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering.
Ook als je ideeën hebt om in actie te komen meld je dan daar.

Roderik Mol
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 20 47 18 90
E r.mol@cnvvakmensen.nl