Eindbod CAO contactcenters, jij mag stemmen

Verleden jaar juni zijn we begonnen met de eerste verkennende gespreken met de werkgevers (WFC) voor een nieuwe cao Facilitaire Contact Centers. In september zijn we gestart met de officiële onderhandelingen. Nu ruim een jaar later kunnen FNV, CNV en Qlix melden dat de WFC een eindbod gedaan heeft.
Begin dit jaar zag het er nog somber uit voor de cao. Gedurende de corona-uitbraak lag het overleg in het begin helemaal stil. Bij hervatting moest de werkgeversdelegatie eerder gedane voorstellen op oranje zetten vanwege de bedrijfseconomische situatie.

Na enkele gesprekken op afstand is er tenslotte dit eindbod uitgekomen. Een eindbod betekent dat we niet meer verder onderhandelen met de werkgevers. Meer zit er niet in. Aangezien het meer is dan de huidige cao leggen we het toch aan jullie voor. Het is dus nog geen akkoord. Jullie als leden bepalen of er akkoord wordt gegaan of niet. Zie verderop in deze nieuwsbrief. Het eindbod van werkgevers kun je in de bijlage vinden. Lees het door en mail mij bij vragen.

Veranderingen ten opzichte van de huidige cao.

Looptijd cao
De cao is geldig vanaf 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2021. De vorige cao eindigde op 30 september 2019.

Loon per 1 januari 2021
  • Junior medewerker van start tot 1 jaar: 101,5% van het wettelijk minimumloon (WML), dus 1,5% boven het minimumloon. Alle medewerkers verdienen dus straks meer dan het minimumloon volgens de cao.
  • Medior medewerker vanaf 1 jaar tot 2 jaar (plus een goede beoordeling): 103,5% WML, dus 3,5% boven WML
  • Senior medewerker vanaf 2 jaar (plus een goede beoordeling): 105,5% WML, dus 5,5% boven WML
Thuiswerkvergoeding
In de afgelopen cao is geen thuiswerkvergoeding geregeld. Dit is nieuw en gaat per 1 januari in.
  • Bedrag op fulltime-basis volledig vanuit huis met je eigen apparatuur: € 35,00 per maand
  • Bedrag op fulltime-basis volledig vanuit huis met laptop/PC van werkgever: € 25,00 per maand
Lage Inkomensvoordeel (LIV)
De LIV gegeneerd in 2019 zal conform de LIV-regeling van de voorgaande cao in 2020 worden uitgekeerd. Hierna vervalt de LIV-regeling en zal dan ook geen betaling meer plaatsvinden.

Eenmalige bonus
Alle medewerkers die werken bij een bedrijf, die lid is van de WFC-leden per 1 oktober 2020, zullen in januari 2021 een eenmalige bonus ontvangen ten bedrage van €75,00. Voorwaarden die hierbij gelden zijn:
  1. Agent is op 1 januari 2021 minimaal 6 maanden in dienst;
  2. Bonusbedrag is op basis van fulltime dienstverband (40 uur per week) en zal naar rato worden verrekend over het gemiddeld aantal gewerkte uren per week over de laatste 6 maanden; en
  3. Bonus is bruto.

Pensioen
Afgesproken is dat we gaan overleggen over het invoeren van een pensioen in de volgende cao. Om pensioenafspraken te maken duurt soms wat langer. Dus we gaan nu al beginnen met overleg hierover.

Cao voor iedereen
Afgesproken is dat we gaan onderzoeken of de cao voor alle werknemers gaat gelden. Zodat de volgende cao niet alleen voor agents/callcentermedewerkers geld maar voor al jullie collega’s. De uitgebreide tekst van het eindbod lees je hier. De definitieve cao-tekst zal in oktober klaar zijn. Voor vragen bel of mail met één van de vakbondsbestuurders.

Stemmen
Jij als lid van CNV Vakmensen  mag over deze nieuwe cao stemmen. Pas als de meerderheid voor stemt kunnen we akkoord gaan met de nieuwe cao.
Stem hier vóór 15 september 2020.
Ontvang je deze nieuwsbrief per post ga dan naar www.jeachterban.nl/callcenters/

Mail deze nieuwsbrief door naar al jouw collega’s zij mogen ook hun mening geven. Maar let op: alleen leden mogen stemmen.

CNV Vakmensen
Roderik Mol, bestuurder

Downloads