Contactcenters: inlogtijd is werktijd

Veel van jullie moeten 10-20 minuten voordat je begint met bellen al inloggen of klaarzitten en aan het einde van de dag zit je soms ook nog 10 minuten na te bellen. Helaas krijgen ook veel van jullie dit niet betaald. In de cao willen we dit recht vastleggen. Ondertussen heeft een van jullie collega's een rechtszaak gewonnen, waarin zijn werkgever verplicht wordt de inlogminuten ook te betalen. Dit kan best om veel geld gaan. Daarom deze oproep doe mee en claim de "gestolen" minuten.

Rechtszaak gewonnen

Zoals gezegd, heeft een collega callcenter werknemer een rechtstzaak tegen zijn werkgever gewonnen (zie bijlage). Dit is niet een op zichzelf staande zaak, ook in andere branches denken werkgevers dat ze mensen kunnen verplichten 10, 20, 30 minuten eerder of langer op het werk te laten zijn of te blijven. Deze "voorbereidingstijd of wachtijd" zou dan gratis zijn voor werkgevers. Als vakbond vinden wij dit onjuist. En in de jurisprudentie zie je verschillende uitspraken dat dit toch anders kan liggen.
In de cao-onderhandelingen hebben we hier ook een punt over ingebracht. Wij vinden dat je werktijd begint te lopen op het moment dat je je laptop openslaat en de eerste inlog doet, inlogtijd is werktijd. Maar naast de route via de cao kunnen dus ook proberen via claims dit punt op de agenda te zetten.

Hoeveel geld?

Elke dag 15 minuten inloggen en 5 minuten langer ,werken is bij een 5-daagse werkweek 100 minuten per week. Over een jaar zijn dat 5200 minuten dat zijn 86 uur, als je 10 euro verdient is dat 860 euro, plus vakantiegeld 928 euro. Dat is bijna 1000 euro bruto. Als je 100 agents hebt bellen is dat dus bijna 100.000 euro. Dat is dus veel geld.

Doe het samen

De vraag is, is dat geld voor de werkgevers of eigelijk voor jullie? Vinden jij en je collega's dat dit ook bij jullie op het werk geldt? Organiseer je dan en maak met de collega's die dat ook vinden een app-groep ot telegramm-groep. Mijn advies is, zoek minimaal 7-10 collega's die echt mee willen doen. Meld je initiatief bij ons en wij kijken dan hoe we jullie kunnen helpen.

Wat kunnen we doen?

Vanuit de vakbond kunnen we een petitie maken die je kunt delen met alle collega's. Vanuiit CNV Vakmensen kunnen we ook met je werkgever gaan praten dat er een probleem is binnen het bedrijf, of we kunnen werkgever een brief sturen. We kunnen ook namens jullie een claim indienen.

Meld je aan

Heb je een appgroep gemaakt met je collega's stuur mij dan een mailtje dan kijken we samen hoe we dit op kunnen pakken.


Roderik Mol
Bestuurder CNV Vakmensen
E. r.mol@cnvvakmensen.nl

Downloads