Cao-onderhandelingen Facilitaire contactcenters

De Cao Facilitaire Contactcenters is op 30 september 2019 afgelopen. De cao is de basis van het contract van iedereen die bij een contactcenter werkt. Het is dus tijd voor een nieuwe cao, waarin loon en andere werkgerelateerde afspraken worden vastgelegd. Het is dus tijd voor een nieuwe cao.

Het bestuur van de werkgeversvereniging WFC (die de bazen van de contactcenters vertegenwoordigen), heeft de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV en Qlix uitgenodigd voor een eerste gesprek over een nieuwe cao op 2 oktober. In dit gesprek hebben met name de werkgevers aangegeven wat ze willen in de nieuwe cao.

Vakbonden hebben de afgelopen periode de leden geraadpleegd, via enquêtes en gesprekken meningen van werknemers gepeild. Nadat het duidelijk was geworden dat werkgevers ook wilden onderhandelen hebben CNV Vakmensen, Qlix en FNV Callcenters besloten een gezamenlijke voorstellenbrief naar werkgevers te sturen.

Voor de volledige versie van deze nieuwsbrief verwijs ik je naar de bijlage.

Roderik Mol
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 90
E:  r.mol@cnvvakmensen.nl

Downloads