Niet uitbetalen feestdagen Custom Connect

Een aantal medewerkers heeft mij gemeld dat ze feestdagen niet uitbetaald krijgen die ze vorig jaar wel kregen. Ik heb werkgever hierover gemaild. Hieronder kun je de mening van CNV Vakmensen lezen over de handelswijze van jullie werkgever. Het verzoek is dat iedereen die dit overkomt zich bij mij meldt. Je hoeft (nog) geen lid te zijn. Deel deze mail met jouw collega's.

Geen betaling
Een aantal werknemers hebben mij gemaild dat ze het niet eens zijn met het niet uitbetalen van de feestdagen.

Begin dit jaar heeft Custom eenzijdig de voorwaarden voor het uitbetalen van deze feestdagen gewijzigd. Dit blijkt uit mails die ik van leden en werkgever kreeg.  In verband met corona is deze maatregel genomen door Custom.

Dat de dagen werden betaald stond expliciet in het personeelshandboek. Het Personeelshandboek is echter ergens in 2019 eenzijdig zonder instemming van of overleg met de werknemers opgeschoond. Maar Custom is de dagen wel blijven uitbetalen in 2019. Daarmee is met het schrappen in de tekst dus niet beoogd de regeling te wijzigen. Dat blijkt dus uit het feit dat de betaling is doorgegaan en er begin dit jaar expliciet een mail is gestuurd dat de uitbetaling is ingetrokken vanwege corona.

Custom heeft eenzijdig zonder overleg met jullie de arbeidsvoorwaarden gewijzigd. Dat kan zomaar niet! De werknemers die zich bij mij gemeld hebben gaan hier niet mee akkoord. Daarom heb ik Custom Connect formeel verzocht om de maatregel in te trekken. Werkgever reageerde op mijn mail dat ze met jullie in gesprek gaat om nogmaals uit te leggen dat het echt noodzakelijk is dat deze maatregel wordt genomen. Werkgever mag best uitleg geven maar meer niet. Mijn advies is om niet individueel in gesprek te gaan.

CAO
Daarnaast is Custom deel van de onderhandelingsdelegatie bij de cao-onderhandelingen. In het eindbod dat de werkgevers gedaan hebben, en dat nu voorligt of gaat liggen ter stemming voor de leden is de cao op het punt van de feestdagen niet gewijzigd. De oude tekst van de cao blijft gewoon gelden. Dus als de cao wordt goedgekeurd dan geldt deze voor de leden van de WFC. Echter wat verbaaasde mij: Custom geeft aan geen lid te zijn van de WFC en dat betekent dat de cao niet automatisch voor hen geldt. Ze zeggen dat ze de cao gaan toepassen (vrijwillig). De huidige gang van zaken laat zien wat dat kan betekenen. Kortom een vreemde zaak
Wil je meer weten over de cao en het eindbod: https://bit.ly/2CESzM0.


Noodzaak
Tot nu toe heeft werkgever niet aangetoond aan de hand van cijfers dat het echt noodzakelijk is dat jullie dit offer brengen. Er zijn geen cijfers overlegd. Ook van de ondernemingsraad heb ik niks gehoord hierover. Wel wezen enkele leden mij erop dat er wel ruim 500.000 euro steun van de overheid is ontvangen. Die steun was bedoeld om het loon van werknemers door te betalen. Dan kun je naar onze mening niet zomaar een deel van het loon niet betalen.

Samen optrekken
Ik roep jullie op om samen op te trekken om zo werkgever te laten zien dat jullie het er niet mee eens zijn. Wil je meedoen, of wil je alleen je steun betuigen, mail mij dan. Zonder jullie expliciete toestemming noem ik geen namen, je kan het dus vertrouwelijk melden wat jouw mening is. Je hoeft dus niet perse mee te doen maar jouw steunbetuiging is ook welkom.

Vragen
Heb je vragen? Bel of mail mij gerust.

Roderik Mol
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 20 47 18 90
E  r.mol@cnvvakmensen.nl