Cao-onderhandelingen contactcenters opgeschort

Meldpunt thuiswerken ingesteld. Oproepcontracten en uitzendkrachten kunnen ook onder noodmaatregel werkbehoud vallen.

Cao-onderhandelingen opgeschort
Werkgevers geven aan hun handen vol te hebben om de bedrijven draaiende te houden. Dat begrijpen vakbonden maar al te goed. Zowel werkgevers als vakbonden hebben aangegeven wel contact te houden. Vakbonden hebben daarnaast aangedrongen om de cao-onderhandelingen zo snel mogelijk weer te hervatten.

Meldpunt Thuiswerken
Veel van jullie werken ondertussen vanuit huis. Graag horen we jullie ervaringen met thuiswerken. Wat gaat er goed? Wat voor problemen ervaar je? Op het meldpunt kun je ook ervaringen en tips uitwisselen. Meld alle zaken zodat we kunnen kijken of er zaken te verbeteren zijn! Meldpunt: https://www.jeachterban.nl/callcenters/b/callcenter-blog/posts/meldpunt-thuiswerken

Noodmaatregel overbrugging werkbehoud
De regering heeft een noodmaatregel afgekondigd, de NOW. Hier wordt gestimuleerd dat werkgevers hun oproepkrachten zo veel mogelijk blijven doorbetalen in de periode dat er sprake is van omzetvermindering. Als de werkgever aan de voorwaarden voldoet kan hij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Dat betekent dat wanneer een oproepkracht in dienst blijft en wordt doorbetaald door de werkgever, ook deze oproepwerknemer meegenomen wordt in de loonsom en de werkgever dus ook voor deze werknemer in aanmerking komt voor de tegemoetkoming.

De NOW geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding, en kan de uitzendwerkgever via de NOW een tegemoetkoming krijgen. De aanvraag moet dus worden ingediend door het uitzendbureau. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen dan kan het uitzendbureau de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden. 

Vragen over Corona
Heb jij vragen, loop je ergens tegenaan bel of mail mij. Ook jouw collega die niet lid is kan mij bellen!

Deel deze nieuwsbrief met al jouw collega’s en kennissen!

Roderik Mol
Bestuurder CNV Vakmensen
Bereikbaar via 06 20 47 18 90 of r.mol@cnvvakmensen.nl