Wat er gebeurde: met pensioenregeling Beveiliging

Op 27 september hebben we je een nieuwsbrief gestuurd met betrekking tot je pensioenregeling. De afgelopen weken ben je van verschillende kanten bestookt met informatie hierover. CNV Vakmensen heeft heel wat verwijten over zich heen gekregen. Daarom is het nu tijd voor het echte verhaal.

Het begint met de cao
Zoals we je in onze laatste nieuwsbrief lieten weten, zijn wij (en niet alleen wij, maar ook werkgevers en de andere bonden) gehouden aan de afspraken in de cao. Of we dat nu leuk vinden of niet. Er ligt een contract, jouw cao, met de handtekeningen van alle vakbonden en de werkgevers er onder en daar moeten we het mee doen.
In de cao staat een afspraak over aanpassing van de pensioenregeling. De tekst staat in de nieuwsbrief van 27 september. Als je die niet meer hebt, klik hier voor de nieuwsbrief op onze site. Of typ op internet dit webadres www.cnvvakmensen.nl/caos/beveiliging De nieuwsbrief staat onderaan de pagina.
De afspraak is dat er een CDC-regeling komt (daarover later meer) en dat die maximaal 35,3% mag kosten.
We hebben er vanaf het najaar van 2018 alles aan gedaan om binnen die kaders een pensioenregeling te maken die het dichtst in de buurt kwam van onze ambitie: een betere pensioenregeling. Een betere pensioenregeling voor beveiligers is wat wij willen, maar dat lukt op dit moment niet binnen de kaders waarmee we te maken hebben. Dat hebben we je uitgelegd in onze vorige nieuwsbrief.

Brief aan de minister
Wél hebben CNV, FNV en werkgevers tesamen een brief gestuurd aan minister Koolmees, waarin we ervoor pleiten om meer rekening te houden met onze pensioenen; waarin we het signaal afgeven dat allerlei politieke besluiten een directe bedreiging zijn voor onze pensioenen terwijl wij op die besluiten geen enkele invloed kunnen uitoefenen.

De pensioenregeling zelf
Op dit moment heb je nog een pensioen waarbij jij en je werkgever geld inleggen voor je pensioen. Het pensioenfonds ‘garandeert’ dat jij op je pensioendatum een bepaald pensioen krijgt. Het pensioenfonds bepaalt elk jaar hoeveel premie nodig is. Vorig jaar 35,3%, dit jaar 37,6% en naar verwachting volgend jaar 41-45%.

Het vervelende daarvan is dat jij en je werkgever samen die premie betalen en dat elke euro méér jou 40 cent kost (en je werkgever 60), terwijl je er geen betere pensioenregeling van krijgt.
Vanaf 2020 is er een CDC-regeling. Daarbij is niet langer de uitkomst ‘gegarandeerd’ maar de inleg. Hoeveel pensioen je opbouwt staat niet vast. Wat wel vaststaat is de premie die jij en je werkgever betalen.
Wat de uitkomst van deze regeling is, hangt o.a. af van de rentestand en de levensverwachting. Gelukkig laten we ons daarbij niet leiden door de waan van de dag.

De franchise (het deel van je inkomen waarover je geen pensioen opbouwt) is in de beveiliging hoog. Over meer dan 20.000 euro van je brutoloon bouw je geen pensioen op (en ook over je toeslagen niet). Wij proberen al jarenlang om de franchise naar beneden te krijgen. Want als de franchise lager is, bouw je over een groter deel van je loon pensioen op en houd je meer over als je met pensioen gaat.
Tot nu toe lukte het niet omdat de kosten dan nog veel verder de pan uit zouden rijzen. En jij wilt ook nu, op dit moment, voldoende geld overhouden in je portemonnee om een boterham te eten.
In de nieuwe pensioenregeling stijgt de franchise niet meer automatisch verder door. Vanaf 2021 wordt deze bevroren. Dat scheelt in ieder geval al heel wat. Verder hebben we afgesproken dat er niets verandert aan de opbouw van je nabestaandenpensioen. Dat is ook belangrijk.

Hebben CNV en FNV helemaal in hun eentje voor deze nieuwe regeling gezorgd?
Je zou het bijna geloven als je sommige berichten leest. Alleen: het is niet waar. De nieuwe pensioenregeling is de uitkomst van afspraken die de werkgevers met álle vakbonden, dus met CNV Vakmensen, met FNV, maar óók met de Unie hebben gemaakt. En we hebben daarbij last van de extra scherpe regels en de lage rente op dit moment.

BUO
Afspraken zoals deze worden vastgelegd in een bedrijfstakuitvoeringsovereenkomst, de BUO. Dat zijn de afspraken tussen het pensioenfonds, werkgevers en de vakbonden. De BUO, met daarin de nieuwe afspraken is, ook al werd er eerder verkondigd dat er niet getekend zou worden, vorige week getekend door álle partijen.

Over ons en over jou
CNV Vakmensen werkt elke dag knetterhard voor jouw belangen, voor jouw loon, voor jouw rooster, voor jouw pensioen. Dat levert de ene keer betere resultaten op dan de andere. We zijn daarbij ook afhankelijk van of het ons (en dus jou) gegund wordt, of het betaalbaar is en of het concreet te regelen is. Dat doen we het liefst samen met alle werknemers en alle vakbonden, omdat wij geloven dat je dan de beste resultaten boekt voor jullie, de beveiligers. Het gaat immers om het resultaat voor jóu!
Met diezelfde intentie gaan we nu verder aan de slag met de andere cao-afspraken en zullen we ons blíjven inzetten voor joúw pensioen.

Met vragen kun je natuurlijk bij mij terecht.

Aletta Bulsink,
onderhandelaar CNV Vakmensen
E a.bulsink@cnvvakmensen.nl
M 06 2047 1888