Ultimatum verlopen, nog geen acties

Afgelopen vrijdag hebben we je geïnformeerd over het feit dat CNV Vakmensen een ultimatum heeft gesteld aan Schiphol omdat de luchthaven niet bereid is om de eisen van CNV en FNV in de tendereisen op te nemen. Het ultimatum is vandaag om 17.00 uur afgelopen.

Dat betekent dat we in principe nu over kunnen gaan tot het voeren van actie.

In de afgelopen dagen hebben CNV Vakmensen en FNV met Schiphol contact gehad over de stand van zaken na het kort geding van jl. vrijdag.
Onze inzet: geen concurrentie over de rug van beveiligers door beveiligingsbedrijven die willen inschrijven op de beveiligingstender.
Hoewel er nog geen overeenstemming is, is de voortgang van de gesprekken wel zodanig dat we hebben besloten om op dit moment de acties op te schorten.

De nota van inlichtingen waarin staat welke voorwaarden worden gesteld aan de bedrijven die inschrijven wordt later gepubliceerd. Dat was eerst 15 september en schuift nu op naar 20 september waardoor we meer tijd hebben om te kijken of we er gezamenlijk uit kunnen komen.

Als er meer te melden is, hoor je dat zo snel mogelijk.

Aletta Bulsink en Erik Maas
Onderhandelaars CNV Vakmensen
E: a.bulsink@cnvvakmensen.nl
E: e.maas@cnvvakmensen.nl