Stemming roostersystematiek G4S AS

In mei kreeg je een nieuwsbrief met daarin de afspraken die we hadden gemaakt over de roosters. In juni vroegen we je om aan ons te laten weten of jij je kon vinden in die afspraken. Een meerderheid vond van niet. Daarom hebben we opnieuw overlegd met G4S AS en liggen er nu aangepaste afspraken.

Wat hebben we afgesproken
We hebben met G4S AS afgesproken dat we vanaf 1 januari 2020 overstappen van een maandrooster naar een 6-weken rollend rooster. Een ‘rollend’ rooster is een rooster waarmee je op elk moment ongeveer 6 weken vooruit je rooster weet. Je weet dan de te werken tijdvakken, jouw roostervrije dagen en je regeldag. Verder hebben we afgesproken dat diensten altijd binnen de gepubliceerde tijdvakken vallen. Eens per 4 weken vul je je beschikbaarheid in voor de tijdvakken die dan 8, 9, 10 en 11 weken later zijn. Bijvoorbeeld in week 20 vul je je beschikbaarheid in voor week 28, 29,30 en 31. Zo kan je werkgever rekening houden met de door jou ingevulde roostervoorkeuren.

Voorkeuren
Wij begrijpen dat jij het liefst je eigen voorkeuren toegekend krijgt. Om die reden hebben we de volgende afspraken gemaakt:

- Door jou aangegeven voorkeuren van tijdvakken gaan voor (voor zover deze niet in strijd zijn
  met de cao en de arbeidstijdenwet).
- Verzoeken van beveiligers (na publicatie van de tijdvakken) gaan vervolgens weer voor op het 
  streven om het jojo-en te beperken (punt 3).
- Het streven is om het jojo-en zoveel mogelijk te beperken door te streven naar maximaal 2
  aanvangstijden in een reeks van diensten.
Op dit moment ligt het percentage van toegekende voorkeuren gemiddeld ruim boven de 75%.

Jojo-en van aanvangstijden
We hebben afgesproken om er naar te streven het zogenoemde ‘jojo-en’ zoveel mogelijk te beperken. Dit doen we door er naar te streven het aantal verschillende aanvangstijden in een aaneengesloten reeks diensten te beperken tot maximaal 2 aanvangstijden. We spreken nadrukkelijk van streven. Dat doen we om er voor te zorgen dat jouw voorkeuren nog zoveel mogelijk toegekend kunnen worden. Want bij de vorige stemming gaf een ruime meerderheid van de leden aan dat voorkeuren meer prioriteit moeten hebben dan het jojo-en van aanvangstijden.

Zicht houden op de praktijk
3 maanden na de invoering van de nieuwe roostersystematiek gaat de stuurgroep (vakbonden en werkgever) en de ondernemingsraad dit evalueren. Tijdens deze 3 maanden zal er gemonitord worden hoe vaak het jojo-en voorkomt en met welke reden.

Voorwaarts roteren
Dit wordt niet verplicht doorgevoerd. Wel adviseren wij onze leden om bij het invoeren van hun roostervoorkeuren rekening te houden met voorwaarts roteren vanwege de bewezen positieve gezondheidseffecten.

Publicatie van het rooster
De publicatie van tijdvakken wordt op hetzelfde moment gedaan als de publicatie van de diensten; dat is 1x per week op donderdag. Hierdoor hoef je maar 1x per week je rooster te raadplegen in plaats van de huidige 2x (nieuwe afspraak).

Maandloon
De maandverloning blijft ongewijzigd bij het overgaan naar een 6 weken rollend rooster.

RVNB- en regeldagen
We hebben afgesproken dat er één regeldag per periode komt. Een regeldag is een dag die (met name) bedoeld is om de werkdruk te verminderen. Jij kunt regeldagen zelf kiezen en vastzetten. De regeldagen vallen onder dezelfde (bekende en bestaande) spelregels als de RVNB-dagen. Bij het opgeven van de voorkeuren per periode (tijdvakken en RV-dagen) wordt ook de regeldag opgegeven van de betreffende periode.

Door de introductie van regeldagen zal de volgende verdeling van RVNB- en regeldagen over het jaar worden aangehouden. Het 1e, 2e en 3e kwartaal bestaan uit 3 perioden van 4 weken, het 4e kwartaal bestaat uit een periode van 4 weken. Concreet betekent dit voor RVNB-en regeldagen het volgende:

Q1 = periode 1,2 en 3                   3 regeldagen en 6 RVNB-dagen
Q2 = periode 4,5 en 6                   3 regeldagen en 6 RVNB-dagen
Q3 = periode 7,8 en 9                   3 regeldagen en 1 RVNB-dag
Q4 = periode 10, 11, 12 en 13       4 regeldagen en 6 RVNB-dagen.

Adv-dagen
G4S AS gaat iedere maand een Adv-dag inplannen in de maanden die niet benoemd zijn in de cao, dat wil zeggen alle maanden met uitzondering van juni, juli, augustus en december. Hierdoor krijg je dus gedurende 8 maanden in het jaar elke maand standaard een Adv-dag ingepland. Het doel van deze afspraak is om nog meer hersteltijd te creëren binnen die maand. (Dit is een nieuwe afspraak ten opzichte van de eerdere afspraken in mei.)

Kerstdagen en oud- en nieuwjaarsdag
Naast de mogelijkheid van verlofaanvragen in de maand december hebben we met werkgever afgesproken om naar een evenredige verdeling voor de 1e Kerstdag, 2e Kerstdag, oudejaarsdag en nieuwjaarsdag te komen. Daarom hebben we de volgende afspraak gemaakt:

- Voorkeur om wel met Kerst en/of oud&nieuw te werken gaat altijd voor.
- Medewerkers die liever niet willen werken met Kerst en/of oud&nieuw kunnen dat in
  Web access in een aparte vermelding kenbaar maken. In eerste instantie wordt dan verlof
  toegekend. Mocht er ruimte zijn voor een roostervrije dag, dan zal dat door de planning
  worden ingezet.
- Bij teveel verzoeken om vrij te zijn met Kerst en/of oud&nieuw zal de toekenning worden
  gedaan op basis van de historie van de afgelopen 2 jaar. Dus als je de afgelopen 2 jaar wel
  hebt gewerkt met kerst/oud&nieuw, dan heb je meer kans om vrij te krijgen dan een collega
  die wel vrij was.
(Nieuwe afspraak ten opzichte van mei.)

Ondernemingsraad
Omdat het om een verandering in de roosters gaat, heeft de or instemmingsrecht.

Jouw mening
We vragen opnieuw jouw mening over het bereikte resultaat. Ten opzichte van de eerdere afspraken hebben we een aantal verbeteringen bereikt. De verbeteringen zijn de regelmatiger verdeling van de Adv-dagen in 8 van de 12 maanden in het jaar, het verruimen van mogelijkheden om met Kerst en/of oud&nieuw roostervrij op te nemen en de publicatie van de diensten en de tijdvakken in 1x op donderdag waardoor je je niet 2x per week maar 1x met je rooster bezig moet houden.

We leggen deze afspraken met een positief advies aan je voor. Het is een aanmerkelijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie dat je met deze afspraken steeds ca. 6 weken van tevoren weet wanneer je moet werken en er zijn meer rustmomenten ingevoerd met de regeldagen en de Adv-dagen. Deze afspraken zijn beter dan wat er vorig jaar in augustus is afgesproken met betrekking tot de roosters.

Je kunt stemmen tot 18 juli 12.00 uur door hier te klikken. Krijg je deze nieuwsbrief per post, dan vind je het stemformulier op onze website https://www.cnvvakmensen.nl/caos/beveiliging/cao-g4s-aviation-security. Is digitaal stemmen voor jou niet mogelijk dan kun je het bijgaande stemformulier per post sturen aan: CNV Vakmensen, Aletta Bulsink, Postbus 2525, 3500 GM Utrecht. 

Vragen
Omdat ik vanaf 12 juli niet aanwezig ben omdat ik de 4-daagse van Nijmegen loop en aansluitend verlof heb, kun je, als je vragen hebt, het best contact opnemen met één van onze kaderleden.

Aletta Bulsink
Bestuurder
M: 06-20471888
E: a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Downloads