Schiphol: CTSN doet aanbod andere roosters

Na onderhandelingen met de vakbonden heeft CTSN een voorstel gedaan om in het laatste kwartaal van dit jaar - tijdelijk - een andere roostersystematiek te hanteren. Tegelijkertijd moet dan een werkgroep aan de slag met een nieuwe vorm van inroosteren. Daarnaast meldt CTSN aan de roosterwensen van beveiligers zoveel mogelijk te honoreren.
Het voorstel van CTSN kan voor een aantal beveiligers op Schiphol enige verlichting bieden. CTSN biedt aan dat in dat kwartaal beveiligers negen roostervrije dagen mogen kiezen en 'bekende' afspraken over roosters bij vorige werkgevers te willen honoreren.

Maar er zitten ook haken en ogen aan het voorstel. Allereerst staan we er mee toe dat Schiphol kan blijven 'shoppen' naar goedkopere cao's en slechtere arbeidsvoorwaarden. Jullie werkgever CTSN heeft zo'n goedkope cao afgesloten met De Unie.

Gaan we in op het roostervoorstel dan ontstaan er bij de volgende tender opnieuw problemen ontstaan en gaan beveiligers opnieuw veel gedoe krijgen met roosters en werktijden. Hoewel het roostervoorstel van CTSN voor met name ex-G4S'ers tijdelijk wat verbetering biedt, maar pas in oktober, hebben we veel aarzeling bij het voorstel.

Met onze juristen hebben we het roostervoorstel van CTSN bekeken. Die bevindingen wil ik volgende week met de kaderleden bespreken en dan besluiten wat we met het voorstel doen. Er zijn twee keuze's: het ter stemming voorleggen aan jullie of het voorstel afwijzen.

Er speelt meer

Naast de roosters speelt er op dit moment meer bij de beveiligingsbedrijven op Schiphol. De arbeidsduurverkorting bijvoorbeeld. Sinds begin dit jaar is de full-time norm op Schiphol verlaagd van 152 naar 148 uur per loonperiode. Eenvoudig gezegd: je werkte eerst 152 uur voor een periodeloon, maar nu werk je 148 uur voor een periodeloon. Je uurloon hoort dus omhoog te gaan. In de praktijk werken bedrijven echter met zogenaamde 'Schiphol-uren', om zo de verhoging van het uurloon te omzeilen. De vakbonden hebben dit inmiddels aangekaart bij Schiphol en verschillende beveiligingsbedrijven.

Ook speelt dat de drukte toeneemt en er veel vraag is naar inzet van beveiligers. Leden bij verschillende bedrijven geven aan geen verlof te kunnen krijgen, dat vakantiedagen worden opgespaard en dat roosterwensen nog steeds te weinig worden gehonoreerd. De druk op beveiligers neemt enorm toe. Met name de 'verlofstop' die op sommige bedrijven is ingesteld, leidt tot veel onrust.

Komende maand wil ik opnieuw een bezoek brengen aan de lounges zodat jullie de ervaringen kunnen delen. Ik zal met één van de kaderleden een datum prikken. Komende week hakken we een knoop door over het roostervoorstel.


Vriendelijke groet en goed weekend, Erik Honkoop

Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 5132 0918
E: e.honkoop@cnvvakmensen.nl
 
Bezoekadres: Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postadres: Postbus 2525, 3500 GM Utrecht
 
Lid worden is zinvol. CNV Vakmensen