Peiling: waar ga jij werken op Schiphol?

Laat ons weten hoe de contractwisseling bij jou loopt. Er zijn nog steeds veel vragen over. Een update. We krijgen vooral vragen over de wijze van afspiegeling, roosters meenemen en het saldo verloop-uren.

Allereerst: vul de korte peiling is, zodat wij alles rondom de contractwisseling goed in beeld krijgen.

De peiling vind je hier.

Kunnen nieuwe leden nog steeds lid worden voor de contractwisseling per 3 december?

Ja dat kan, de collectieve actie verlengen we tot 23 november 2020, dus als je een collega lid wil maken doe dat dan nu hier

Tip: print en bewaar alle documenten


Belangrijk bij contractwisseling: print, danwel bewaar alle documenten, denk bijvoorbeeld aan je loonstroken en je maandroosters omdat je straks niet meer op intranet kan. Is er later een misverstand of onduidelijkheid, dan heb je een dossier om op terug te vallen.

Wat gebeurt er met het saldo overloop-uren of minuren?

Het saldo overloop-uren hoort binnen 13 weken bij G4S Aviation te worden ingehaald. Min-uren in de cao Particuliere Beveiliging en verloop-uren zullen voor rekening zijn van de werkgever, danwel overgaan naar de nieuwe organisatie. Sowieso mag het saldo maximaal 60 uur zijn en volgend jaar maximaal 50 uur. 

Wat gebeurt er met de roosters?

Er zijn collega's die afhankelijk zijn van treintijden of openbaar vervoer. En er zijn collega’s die afspraken hebben met kinderopvang of hun rooster hebben afgestemd met hun partner thuis. Het is belangrijk dat je je rooster kan combineren met je privé-leven. Daarom moet je met het nieuwe bedrijf in gesprek over hoe je werktijden er uit zien.

Voor de beveiligers bij G4S Aviation geldt dat artikel 33 mee gaat naar het nieuwe bedrijf. Voor werknemers van I-Sec geldt dat de arbeidsvoorwaarden uit cao Particuliere Beveiliging dat bijvoorbeeld overgaat naar CTSN. Heb je hierover afspraken met je huidige werkgever, vraag om ze op papier te zetten.

Vragen over het afspiegelingsmodel

Veel beveiligers hebben vraagtekens over de wijze van selectie bij de contractwisseling. Heb je 50% plus 1 uur gewerkt hebben op één locatie, dan ga je mee in de afspiegeling voor dat object. Maar er zijn ook veel onduidelijke situaties. Ben je het niet eens met de selectie, dan kun je je bij info@cnv.nl melden. CNV Vakmensen heeft zich niet gebonden aan het convenant en kan dus nog goed beoordelen of aanbesteding volgens de regels is verlopen.

Arbeidsvoorwaarden gaan één op één over

Voor de duidelijkheid nogmaals: je arbeidsvoorwaarden gaan één op één over naar het nieuwe beveiligingsbedrijf. Tenminste, dat is wat is afgesproken. Artikel 95b uit de cao Particuliere beveiliging is hier leidend in. 

Wat gebeurt er als ik teken voor een nieuwe cao bij CTSN?

Ga je naar CTSN en teken je voor een nieuwe cao (de Cao Veiligheidsdomein), dan vervalt je recht op behoud van een aantal arbeidsvoorwaarden uit de cao G4S AS of de cao Particuliere Beveiliging. In de cao Veiligheidsdomein ontbreekt een uitgebreide werkloosheidsverzekering, een seniorenregeling en de komende arbeidsduurverkorting. Deze cao geeft bovendien geen vakbondsrechten aan leden van de grootste vakbonden.

Mede gezien de donkere wolken boven Schiphol, is ons advies om nu niet te tekenen voor de cao Veiligheidsdomein. CNV Vakmensen is in overleg met CTSN om afspraken te maken over de hiaten met de cao Veiligheidsdomein. CTSN zal in overleg met jullie naar een goede oplossing moeten kijken voor CTSN en voor jullie als werknemer.
 
Krijg je een aanbod van CTSN, laat het dan door onze juristen checken door een kopie hiervan te sturen naar info@cnv.nl. Teken je niet, dan is altijd artikel 95b van de cao Particuliere Beveiliging leidend. Dit artikel zorgt ervoor dat je huidige arbeidsvoorwaarden mee gaan naar je nieuwe werkgever.

Wat als ik door de crisis alsnog in de WW terecht kom? 

Val je onder de cao Particuliere Beveiliging of de cao G4S AS, dan heb je tot maximaal 38 maanden recht op een WW-uitkering. Val je onder de cao Veiligheidsdomein, dan is er geen aanvulling op je WW. Ga je naar CTSN dan zullen we dus een oplossing moeten vinden voor dit werkloosheidsrisico. Hierover zijn we in overleg.

De duur van de WW is een aantal jaar geleden ingekort van 38 maanden naar maximaal 24 maanden. Dit kan er behoorlijk inhakken als je werkloos raakt. Daarom is de stichting Private Aanvulling WW (PAWW) in het leven geroepen. Hiermee kom je - onder voorwaarden uiteraard - in aanmerking voor een derde jaar WW. De collega’s die vallen onder cao Particuliere Beveiliging zijn aangesloten bij deze reparatie van de WW. Werk je bij G4S AS, dan ben je per 1 december 2020 ook aangesloten. 

ORT 

CNV Vakmensen is momenteel in overleg met G4S Aviation om de wijze van ORT uitbetaling vanaf 1 oktober 2020 te bekijken. Zeker omdat bij een nieuwe gehele lock-down in Nederland CNV Vakmensen niet wil dat beveiligers opnieuw voor verrassingen komen te staan. 

Vragen over de cao G4S Aviation: Erik Maas, bestuurder CNV Vakmensen, e.maas@cnvvakmensen.nl
Vragen over de cao Particuliere beveiliging: Erik Honkoop, bestuurder CNV Vakmensen, h.honkoop@cnvvakmensen.nl