Peiling: cao G4S Aviation wel/niet opzeggen?

De afgelopen tijd kregen we veel vragen van beveiligers over de huidige status van de cao G4S Aviation. Ook maken beveiligers zich zorgen omdat G4S Aviation nieuwe beveiligers zou aannemen via de bv Public. Hierbij een update.

Het vorige akkoord
De vorige cao G4S Aviation liep tot 30 september 2020. Afgelopen jaar gingen de achterbannen van de bonden en G4S Aviation akkoord met het onderhandelingsresultaat. Echter, bij de afronding van de teksten kwamen we er niet meer uit.

Belangrijk om te weten
Dit betekent dat de cao G4S Aviation verlopen is. Juridisch gezien geldt de landelijke cao Particuliere Beveiliging omdat deze algemeen verbindend is verklaard. Beveiligers die onder de cao G4S Aviation vielen, behouden daarnaast in beginsel ook de plussen uit die cao.

Nieuwe beveiligers worden nu aangenomen onder de Public bv van G4S Aviation en vallen dus automatisch onder de cao Particuliere Beveiliging. 

En nu? 
CNV Vakmensen wil graag van jou weten of je wilt dat CNV Vakmensen de cao G4S Aviation opzegt of niet. Waarom willen we dit weten?

De aflopen onderhandelingen merkten we dat G4S Aviation de cao voornamelijk wil verslechteren. Omdat er in de cao Particuliere beveiliging al afspraken waren gemaakt over bijvoorbeeld de loonsverhoging moest G4S Aviation deze wel overnemen. Maar een bedrijfs-cao sluit je alleen af als je iets extra's wil afspreken bovenop de landelijke cao Particuliere beveiliging.

Als de werkgever dit niet meer kan of niet meer wil, dan kun je je afvragen waarom je überhaupt nog een cao G4S Aviation wilt afsluiten. Immers, deze mag alleen positief afwijken van de landelijke cao Particuliere Beveiliging. 

Val je nu onder de cao G4S Aviation dan behoud je sowieso de plussen uit deze cao ten opzichte van de cao Particuliere Beveiliging. Vervalt de cao G4S Aviation, dan komen daar de plussen uit de cao Particuliere Beveiliging bij. Gaan we door met de cao G4S Aviation, dan is het risico groot dat deze niet wordt gedispenseerd. Kortom, wij twijfelen of het nuttig is om er meer door te gaan. Echter, dit leggen we jullie graag eerst voor.

Peiling 
Vanuit CNV Vakmensen horen we graag wat jij wilt: de cao G4S Aviation opzeggen ja of nee? Klik hier om je reactie te geven.

Erik Maas,
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 21 45
E: e.maas@cnvvakmensen.nl