Krijgen G4S Schiphol-beveiligers in januari nu wel of geen loonsverhoging?

De ruim 600 beveiligers van G4S Aviation Security op Schiphol hebben in januari 2021 recht op een loonsverhoging van 2,5%. Maar het lijkt er sterk op dat G4S Aviation die niet gaat geven. CNV Vakmensen eist met de andere bonden dat de directie van G4S Aviation Security snel met een concrete toezegging komt over die 2,5% loonsverhoging in januari 2021.

In de landelijke cao Particuliere beveiliging zijn voor de komende jaren afspraken gemaakt over loonsverhogingen. Per 1 januari 2021 gaan de lonen omhoog met 2,5%. Deze cao is algemeen verbindend verklaard.

Loonsverhoging geldt óók voor beveiligers G4S Aviation

G4S Aviation Security heeft in het verleden voor de beveiligers een eigen (iets betere) cao met de bonden afgesproken. Het beveiligingsbedrijf heeft hiervoor een dispensatie gekregen voor de landelijke cao Particuliere beveiliging. De eigen cao van G4S Aviation Security is echter per 1 oktober 2020 verlopen. En daarmee ook de dispensatie. Juridisch gezien valt G4S Aviation Security nu terug op de landelijke cao. De beveiligers van G4S op Schiphol hebben dus, net als alle andere beveiligers in Nederland, recht op de landelijk afgesproken loonsverhoging van 2,5%. Die eisen wij nu ook op.

Brief

De bonden hebben G4S Aviation vorige week om duidelijkheid gevraagd, na vragen hierover van leden. Maar die duidelijkheid wil G4S Aviation niet geven, zolang de onderhandelingen nog lopen over een nieuwe eigen cao. Daar gaan de bonden niet mee akkoord. De cao-onderhandelingen verlopen op dit moment uiterst moeizaam, het kan zomaar maanden duren voordat we eruit zijn. We hebben daarom, samen met FNV en De Unie, deze week een brief gestuurd aan de directie van G4S Aviation. De beveiligers moeten ervan op aan kunnen dat ze deze maand die 2,5% loonsverhoging gaan krijgen. Het enige wat de directie hoeft te doen is bevestigen dat ze zich zullen houden aan de landelijke cao en aan de afspraken die hierover in de tender met Schiphol zijn gemaakt.

Concurrentie

Het gedoe over de loonsverhoging toont opnieuw aan hoe hard de concurrentie is op Schiphol, waarbij verschillende beveiligingsbedrijven (G4S, Securitas, I-SEC, Trigion en CTSN) bij aanbestedingen tegen elkaar worden uitgespeeld. Die concurrentie gaat over de rug van de werknemers. Je zou nu de bizarre situatie kunnen krijgen dat de ene beveiliger de loonsverhoging van 2,5% straks niet krijgt en de andere wel. Dat willen we koste wat kost voorkomen. 

Hoe verder?

Volgende week 18 januari hebben we weer cao-overleg. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen en van de reactie van je werkgever! Heb je vragen? Laat het ons weten.

Erik Maas
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 51 60 21 45 en 030-7511007 
E: e.maas@cnvvakmensen.nl
E: info@cnv.nl 


Downloads