Geen meerderheid nieuwe roosterafspraken G4S AS

Begin mei hebben we je een uitgebreide nieuwsbrief gestuurd met daarin de afspraken die we met G4S AS hebben gemaakt over de roosters. Omdat het erg ingewikkeld is, werd het een heel verhaal op papier. We vroegen je om ons te laten weten of je wel of niet kon instemmen met de gemaakte afspraken.

Na afloop van de stemming moesten we concluderen dat er geen meerderheid was voor de gemaakte afspraken.

Wat nu?
In deze omstandigheden kan CNV Vakmensen geen handtekening onder de gemaakte afspraken zetten. Dat hebben we aan je werkgever laten weten.
Als we niets doen, verandert er niets. Dit is niet wat we willen. Wij moeten en willen uitvoering geven aan de afspraken die we vorig jaar in september hebben gemaakt. Die kunnen we niet naast ons neerleggen.
De afspraken die we aan je hebben voorgelegd, voldoen daar aan.
Uit de reacties begrijp ik dat jullie meer hadden verwacht. Het spijt me als we niet aan je verwachtingen hebben voldaan, maar wat we hebben voorgelegd was het maximaal haalbare.

Verbeteringen
Hoe je het ook wendt of keert, als je elke week opnieuw 6 weken van tevoren weet wanneer je vrij bent en wat je tijdvakken zijn, dan is dat een grote verbetering ten opzichte van het huidige rooster.
Elke periode van 4 weken heb je een regeldag. Het aanvragen daarvan is aan regels gebonden. Je kunt de regeldag weliswaar niet op het laatste moment aanvragen, maar het geeft je wel meer sturing op je rooster dan dat nu het geval is.
Omdat we naar een 4 wekenrooster gaan, heb je elke 4 weken 20 werkdagen en 8 vrije dagen (gebaseerd op fulltime).

Voorkeuren of jojo-en
We vroegen jullie of je liever je voorkeuren gehonoreerd ziet worden of dat je niet meer dan 2 aanvangstijden wilt in een reeks van diensten. De meesten willen het liefst de voorkeuren handhaven.

Je houdt je maandloon
We hoorden dat er geruchten gingen dat je nu naar een 4-weken loon gaat, omdat we naar een 4-weeks rooster gaan. Dit is NIET het geval. Je blijft je maandloon houden. Dat maakt de controle van je loon en toeslagen moeilijker, maar de meesten van jullie hechten aan het maandloon en dus houden we dat zo.

Hoe verder?
Als we niets doen, blijft alles bij het oude en is er geen sprake van verbeteringen. Dat is zonde want daarmee doe je jezelf te kort.
Wij blijven daarom op zoek naar een (kleine) verbetering in de afspraken, waardoor jij wél JA kunt zeggen tegen de gemaakte afspraken.

Op 18 juni praten we verder. Als je een tip of suggestie hebt, mail me dan ook vóór 15 juni via a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Aletta Bulsink
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 88
E: a.bulsink@cnvvakmensen.nl