CTSN op Schiphol: onderhandelingen roosters en cao

Afgelopen week heeft CTSN van de vakbonden voorstellen gekregen om tot gezondere roosters te komen voor beveiligers op Schiphol. Het bedrijf had eerder een uitnodiging gedaan om over de cao, de roosters en de werktijden in gesprek te gaan. Dit nadat CNV Vakmensen via een sommatie dreigt naar de rechter te stappen als CTSN zich niet aan de afspraken blijft houden.
Na het eerste gesprek met CTSN is namens de vakbonden een voorstellenbrief gemaakt. In die voorstellen staat een opsomming van zaken die beveiligers zijn kwijt geraakt omdat CTSN met een slechtere cao werkt. CTSN is er in dat gesprek nogmaals op gewezen dat het verplicht is de arbeidsvoorwaarden uit de cao bij G4S - maar ook die bij ISec - over te nemen. We voeren de onderhandelingen samen met onze collega's van FNV.

Vijf maanden na de contractwisseling zijn er nog steeds veel beveiligers bij CTSN voor wie de nieuwe roosters slecht werkbaar zijn. Behalve de roosters zijn ook toeslagen, dienstjaren, verzekeringen en verlofdagen nog steeds niet allemaal overgenomen door CTSN. Het zijn zaken waar CNV Vakmensen het beveiligingsbedrijf al ruim voor de contractwisseling op heeft gewezen. We willen nu snel tot overeenstemming komen en verwachten dan ook spoedig een reactie.

Quarantaine en minuren

Iets heel anders. Vanuit verschillende beveiligingsbedrijven krijgen we signalen dat medewerkers minuren krijgen als ze vanwege Covid-19 in quarantaine moeten. Dit is niet de bedoeling. Moet je vanwege mogelijke besmetting in quarantaine, dan zijn die uren voor rekening van je werkgever, tenzij aantoonbaar is dat de besmetting het gevolg is van nalatig handelen. Zit je in quarantaine, dan mag je werkgever wel van je vragen om onder werktijd thuis werkzaamheden te doen.

Waarom is quarantaine voor rekening van de werkgever? De overheid heeft dit gedaan om verspreiding van Covid-19 in te dammen. Als quarantaine voor rekening is van werknemers, bestaat de kans dat mensen liever aan het werk gaan dan thuis blijven voor eigen rekening. Dat vergroot het risico op verspreiding. Moet je in quarantaine en zie je minuren op je rooster, neem dan contact op met CNV Vakmensen.

Met vriendelijke groet,

Erik Honkoop
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 5132 0918
E: e.honkoop@cnvvakmensen.nl
 
Bezoekadres: Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postadres: Postbus 2525, 3500 GM Utrecht
 
Lid worden is zinvol. CNV Vakmensen