Cao Particuliere Beveiliging verlengd tot maart 2024. Leden vakbonden stemmen in

Leden van vakbond CNV hebben in meerderheid voor de gewijzigde en verlengde cao Particuliere Beveiliging gestemd. De nieuwe afspraken lopen tot maart volgend jaar. Ook de leden van FNV en De Unie stemmen in. Tegelijkertijd constateren we dat de onvrede over met name de roosters, werkdruk, vakantiedagen nog steeds groot is. De klus is nog niet klaar.


Werk aan de winkel. Dat is de glasheldere boodschap die jullie - leden van CNV - ons hebben meegegeven voor de komende periode. De leden van CNV hebben met een meerderheid van ruim 60 procent voor het openbreken en verlengen van de huidige cao gestemd. Ook de leden van FNV en De Unie stemden in. Bij het eerste voorstel - november vorig jaar - stemden de leden van CNV nog tegen het openbreken van de cao.

Hoewel de meederheid voor is, geven veel leden aan dat er voor de komende cao echt gewerkt moet worden aan betere afspraken over roosters, vakantiedagen en de werkdruk op veel plekken. Afspraken waar we in deze korte cao niet aan toe zijn gekomen. Komende tijd zullen we alle stemverklaringen die leden hebben afgegeven bij hun stem goed doornemen.

Nu de leden van alle vakbonden hebben ingestemd, is de huidige cao open gebroken en met negen maanden verlengd. Bovendien zijn er nieuwe loonafspraken voor de eerste drie maanden van volgend jaar gemaakt. Hier lees je meer over die loonafspraken. En we moeten uiterlijk maart 2024 met werkgevers tot een nieuwe cao komen met goede afspraken over de roosters, werktijden, vakantiedagen en minuren. De inzet van CNV blijft: trek de beveiliger uit het moeras van de markt.

Wat betekent het dat leden hebben ingestemd?

Het onderhandelingsresultaat waarover is gestemd, vind je in de bijlage (zie downloads, onderaan). In het kort zijn dit de afspraken voor de periode tot maart 2024:
 • De lonen gaan per 1 januari 2023 met 8,5% omhoog
 • De uurlonen gaan per 1 januari 2023 met 5,6% omhoog
 • De lonen gaan op 1 janauri 2024 met 6% omhoog (uitgestelde loonsverhoging)
 • De lonen gaan daarboven op 1 januari 2024 met de jaarmutatie CPI (september 2023) omhoog met een minimum van 0 en een maximum van 2,5%
 • De cao loopt tot maart 2024, daarna maken we nieuwe afspraken
 • De full-time-norm gaat per 1 januari 2023 van 152 naar 144 uur per vier weken (van 38-urige werkweek naar 36-urige werkweek)
 • Niemand is verplicht om meer dan 144 uur te werken
 • Part-timers kunnen kiezen of ze hetzelfde aantal uur blijven werken of naar rato minder gaan werken
 • De afspraken uit het Schiphol-akkoord - zoals de 2,50 per uur objecttoeslag - worden opgenomen in het hoofdstuk voor luchthavenbeveiligers in de cao Particuliere Beveiliging
 • Wie in 2023 met pensioen gaat, krijgt bij uitdiensttreding een eenmalige vergoeding van 6% over het genoten loon in 2023
 • Alle andere afspraken in de cao blijven ongewijzigd en de onderhandeling voor een nieuwe cao worden na de zomer hervat
De komende periode zal ik met regelmaat online CNV-spreekuren houden om - naast het overleg dat we met jullie collega's in de kadergroepen hebben - vragen over de cao en het cao-proces te bespreken. Daarnaast zullen we aan een aantal specifiek punten - met name de pijnpunten roosters, vakantie-uren en minuren - extra aandacht geven.

Tot slot. Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden doen we niet alleen. Het resultaat is tot stand gekomen dankzij de inzet van jullie collega's in de bedrijfsledengroepen en de landelijke vakgroep van vakbond CNV. Daarnaast waren er vier van jullie collega's direct betrokken bij de onderhandelingen die al in oktober vorig jaar gestart zijn. Dank voor jullie inzet en de wijze en kritische bijdrage in dit complexe proces.


Met vriendelijke groet, Erik Honkoop

Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 5132 0918
E: e.honkoop@cnvvakmensen.nl
 
Bezoekadres: Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postadres: Postbus 2525, 3500 GM Utrecht

Downloads