Update CNV Vakmensen: reorganisatie bij HBS?

Afgelopen maandag werd CNV Vakmensen onaangenaam verrast door de berichten over een reorganisatie bij HBS. De bonden wisten van niks en kregen gelijk veel vragen. Daarom praten we jullie graag even bij. Met deze nieuwsbrief willen we je helpen overzicht te krijgen in waar je mogelijk mee te maken krijgt de komende periode.
 Een reorganisatie in een organisatie is vaak heftig en brengt onzekerheid met zich mee voor de werknemers. Beveiligers die nog geen lid zijn van CNV Vakmensen kunnen daarom de komende maand lid worden zonder wachttijd en daardoor direct geholpen worden! Meld je daarom gelijk aan bij: www.cnvvakmensen.nl/lidworden 

Vragen
Een reorganisatie in jouw bedrijf! En nu? Wat zijn de gevolgen? Raak jij je baan kwijt, of kun je blijven? En je collega’s dan? Komt er een sociaal plan/ sociale regeling
en wat staat daarin? Allemaal vragen die nu spelen bij HBS. 

G4S Aviation heeft de bonden afgelopen maandag aangegeven dat er een sociale regeling is overeengekomen met de OR. De bonden hebben G4S Aviation vervolgens gevraagd om deze sociale regeling te delen met de bonden. Wij krijgen er namelijk veel vragen over. Graag ondersteunen wij onze leden zo goed mogelijk. Als wij de sociale regeling in bezit hebben, zijn wij in staat dat te doen. Op dit moment hebben wij echter deze afspraken helaas nog niet ontvangen. 

Eerst in gesprek
Zodra een bedrijf reorganiseert gaat CNV Vakmensen ermee in gesprek. Voor ons is het daarbij heel belangrijk dat:

- gedwongen ontslagen zo veel mogelijk worden voorkomen
- werknemers goed worden begeleid naar ander werk (bij dezelfde werkgever
of ergens anders)
- getroffen medewerkers op een eerlijke manier worden gecompenseerd (via
een sociaal plan/ sociale regeling).

Wie wordt ontslagen?
Er zijn regels voor de volgorde waarin werknemers worden ontslagen. Uitgangspunt is dat uit elke leeftijdscategorie een evenredig en eerlijk aantal
mensen voor ontslag wordt aangemeld. Het is dus niet zo dat degene die als laatste binnenkwam als eerste weer wordt ontslagen. Binnen de vijf leeftijdsgroepen
speelt het aantal dienstjaren wel een rol.

Transitievergoeding
De werkgever moet sinds 1 januari 2020 aan elke werknemer van wie het dienstverband eindigt een transitievergoeding betalen. Hoe hoog die is hangt af van
de lengte van je dienstverband. Voor CNV Vakmensen is de wettelijke transitievergoeding uiteraard het minimum. 

Teken niets zomaar!
Als je bij de reorganisatie van HBS een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt aangeboden, ga daar dan niet direct mee akkoord. Benader CNV Vakmensen voor advies via info@cnv.nl of bel 030-7511007. 

De bonden hebben G4S Aviation gevraagd om binnenkort met ons in gesprek te gaan over de aangekondigde reorganisatie, hierop heeft G4S Aviation inmiddels een voorstel gedaan. Zodra er meer bekend is hoor je van ons, we houden je op de hoogte! Voor meer informatie zie ook onze crisisfolder over reorganisaties in de bijlage. 

Erik Maas 
Bestuurder CNV Vakkmensen
e.maas@cnvvakmensen.nl

Downloads