Rechtbank Amsterdam haalt cao Particuliere Beveiliging onderuit in Schiphol/CTSN-zaak

In een onbegrijpelijke uitspraak heeft rechtbank Amsterdam vandaag de afspraken in de cao Particuliere Beveiliging op de helling gezet. De rechtbank vindt de belangen van Schiphol en CTSN bij een aanbesteding zwaarder wegen dan de afspraken in een cao. Bovendien stelt de rechter dat een rooster geen arbeidsvoorwaarde is. De uitspraak lijkt te betekenen dat beveiligers na een aanbesteding niet langer garantie hebben op behoud van roosters en werktijden. CNV beraadt zich over een hoger beroep.
Met de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam is de afspraak die werkgevers en vakbonden hebben gemaakt over contractwisselingen op de helling gezet. Met artikel 95b (art. 20 nieuwe cao-tekst) hebben partijen afgesproken om na een contractwisselling 'netjes' met de roosters en arbeidstijden van werknemers om te gaan.

De rechter meent echter dat opdrachtgevers en beveiligingsbedrijven deze afspraak naast zich neer mogen leggen, omdat belangen van bedrijven en opdrachtgevers zwaarder wegen dan de belangen van beveiligers. Onbegrijpelijk.

Pijnlijk voor alle beveiligers

Het kort geding van CNV Vakmensen werd enkele weken aangespannen tegen CTSN. CTSN is een bedrijf dat met succes door middel van concurrentie op arbeidsvoorwaarden probeert marktaandeel te winnen in Nederland. Opvallend was dat CTSN zich laat bijstaan door de advocaat die ook De Unie bijstaat. De Unie, CTSN en werkgeversorganisatie VBE proberen al langer de arbeidsvoorwaarden voor beveiligers open te breken met een goedkope eigen cao. De Unie maakt het daarmee mogelijk dat beveiligingsbedrijven de cao Particuliere Beveiling ontduiken. Met succes, zo blijkt vandaag.

Voor CNV Vakmensen is de uitspraak onbegrijpelijk. Het is zeer pijnlijk voor de duizenden beveiligers die in moeilijke omstandigheden op Schiphol hun werk doen en van CTSN totaal geen zeggenschap krijgen over hun arbeidstijden. Samen met vakbond FNV strijdt CNV Vakmensen al langer naar betere omstandigheden voor beveiligers bij aanbestedingen.

Verhoudingen verder op scherp

Op dit moment bestuderen we de uitspraak en besluiten dan of er aanleiding is voor vervolgstappen. Het is in ieder geval duidelijk dat de verhoudingen binnen de particuliere beveiliging met deze uitspraak nog verder op scherp zijn gezet.


Vriendelijke groet, Erik Honkoop

Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 5132 0918
 
Bezoekadres: Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postadres: Postbus 2525, 3500 GM Utrecht