Al het nieuws

Ministerie haalt dikke streep door ondermijnende cao in de beveiliging

Beveiligers hoeven niet langer bang te zijn ze hun arbeidsvoorwaarden kwijt zijn na een grote contractwissel. Het ministerie van Sociale Zaken heeft gisteren de dispensatie van de cao Veiligheidsdomein afgewezen. Ieder bedrijf in de particuliere beveiliging moet zich vanaf nu aan de cao Particuliere Beveiliging houden. Het ministerie maakt daarmee een einde aan oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden in de beveiliging.
Wat is er aan de hand? Het saaie verhaal.

Een collectieve arbeidsovereenkomst is een contract dat is afgesloten tussen werknemersorganisaties (vakbonden) en werkgeversorganisaties. Een cao doet twee dingen. Allereerst beschermt de cao werknemers tegen uitbuiting. Een cao geeft werknemers recht op minimaal afgesproken lonen, roosters, pensioenen en andere arbeidsvoorwaarden in een sector.

Maar een cao beschermt ook de bedrijven. Het zorgt er namelijk voor dat alle bedrijven in een sector minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden hanteren. Daarmee voorkomen bedrijven dat concurrenten met laag betaalde beveiligers opdrachten inpikken van bedrijven die hun werknemers wel volgens afspraak betalen.

Sommige cao's zijn 'ge-avv'd', ofwel algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat alle bedrijven in een sector aan de cao gebonden zijn. De cao Particuliere Beveiliging is 'ge-avv'd'.

Soms kunnen bedrijven 'dispensatie' aanvragen voor een 'ge-avv'de'-cao bij het ministerie van Sociale Zaken. Dit betekent dat een bedrijf van de minister toestemming krijgt om zich niet aan de 'ge-avv'de' cao te hoeven houden. Meestal krijgt een bedrijf die dispensatie als de arbeidsvoorwaarden daar aantoonbaar beter zijn.

Cao Veiligheidsdomein zorgt voor afbraak

In de cao Particuliere Beveiliging is afgesproken dat we bedrijven controleren op naleving van afspraken uit de cao. Dat is hard nodig, want de concurrentie is moordend. Soms proberen bedrijven de cao te ontduiken door bijvoorbeeld lagere lonen te betalen of door veel flexkrachten in te zetten. Bedrijven die niet met een 'voldoende' door onze controle komen vluchten regelmatig naar de VBe, zodat men zich niet aan de cao Particuliere Beveiliing hoeft te houden.

De VBe is een werkgeversvereniging die zich verzet tegen de cao Particuliere Beveiliging. Samen met De Unie heeft de VBe een aantal jaar geleden een alternatieve cao - de cao Veiligheidsdomein afgesproken. Doel van de cao is om de 'dure' cao Particuliere Beveiling te omzeilen.

De cao Veiligheidsdomein heeft goedkopere arbeidsvoorwaarden en minder bescherming voor werknemers. Bovendien is er nauwelijks controle op de naleving van de cao. Daardoor kunnen VBe-bedrijven met veel gunstigere tarieven beveiligingswerk leveren. Ten koste van de beveiligers.

In eerste instantie gaf het ministerie van Sociale Zaken de VBe en de Unie dispensatie voor deze cao. Dispensatie betekent dat de bedrijven toestemming hadden om zich niet aan de cao Particuliere Beveiliging te houden. Dit betekent bijvoorbeeld dat beveiligers na een contractwisseling hun arbeidsvoorwaarden kwijtraken. Dat zagen we op Schiphol, waar beveiligers van G4S hun roosterrechten en werktijden kwijtraakten toen ze overgingen naar CTSN. CTSN is aangesloten bij de VBe.

Juridische stappen tegen valse concurrentie

Vakbonden CNV en FNV hebben samen met werkgevers die gebonden zijn aan de cao Particuliere Beveiling een lang juridische procedure gevoerd tegen VBe en De Unie, en tegen het ministerie van Sociale Zaken om een einde te maken aan de dispensatie van de cao Veiligheidsdomein. De rechter maakte eerder dit jaar een einde aan de dispensatie tot 2021. Het ministerie liet vandaag weten dat ook de dispensatie tot 2023 niet door gaat.

Dat is heel goed nieuws. Het betekent dat alle bedrijven in de particuliere beveiliging zich moeten houden aan de afspraken in de cao Particuliere Beveiliging. Het betekent dat alle bedrijven kunnen worden gecontroleerd op naleving van de spelregels. Het betekent dat beveiligers hun arbeidsvoorwaarden behouden na een contractwisseling. Bedrijven die het niet zo nauw nemen met de spelregels kunnen dus niet meer vluchten naar de cao die de VBe met De Unie heeft afgesloten.

Ik werk bij een VBe-bedrijf, wat nu?

Werk je bij een bedrijf dat is aangesloten bij de VBe en de cao Veiligheidsdomein hanteert, dan gelden beide cao's voor je. De cao Particuliere Beveiliging is de basis, daar heb je minimaal recht op. Ofwel: controle op naleving, de seniorenregeling, bescherming bij een contractwisseling, afspraken over opleiding en je recht op toeslagen en roosters. Zijn er zaken uit de cao Veiligheidsdomein die gunstiger zijn, dan heb je daar ook recht op. Je verliest dus geen arbeidsvoorwaarden.

Hoe nu verder

De financiële belangen bij VBe-bedrijven zijn groot, dus misschien gaat men nog proberen de zaak te vertragen. Waar nodig zullen we VBe-bedrijven zeker adviseren in de overstap naar de cao Particuliere Beveiliging.

Het besluit van het ministerie van Sociale Zaken betekent dat VBe-bedrijven niet langer met goedkope tarieven kunnen concureren in de beveiliging. Het betekent ook dat ze niet langer zonder enige controle cao-regels kunnen overtreden. En dat is grote winst. Het is goed voor alle bedrijven, maar vooral goed voor de beveiligers.

Werk je bij een VBe-bedrijf in de particuliere beveiliging en heb je vragen over je cao, neem dan contact op met CNV Info. Heb je andere vragen of opmerkingen, bel, mail of app me gerust. Ik probeer zoveel mogelijk vragen zelf te beantwoorden, maar dat lukt helaas niet altijd.


Met vriendelijke groet,

Erik Honkoop
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 5132 0918
E: e.honkoop@cnvvakmensen.nl
 
Bezoekadres: Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postadres: Postbus 2525, 3500 GM Utrecht
 
Lid worden is zinvol. CNV Vakmensen