Beveiligers willen veilig kunnen fouilleren

Beveiligers op Schiphol willen bij het fouilleren veel vaker gebruik kunnen maken van handschoenen. Maar liefst 87% zegt weleens bang te zijn voor besmettingen door passagiers. Dat is een van de uitkomsten van de enquête die we onlangs op Schiphol hebben gehouden.
Aanleiding voor de enquête zijn vragen van meerdere beveiligers over mogelijke gezondheidsrisico’s bij het fouilleren van passagiers. Veel beveiligers, in totaal 215, hebben de enquête ingevuld. Het gaat om beveiligers van G4S Aviation Security, I-Sec en Securitas. Hieronder de belangrijkste uitkomsten. Een uitgebreider overzicht vind je op onze actiepagina.

Handschoenen


Uit de enquête blijkt dat veel beveiligers graag handschoenen zouden gebruiken. ‘Liefst altijd’, zegt 57%. Een tweede grote groep (37%) wil handschoenen kunnen gebruiken als ze dat nodig vinden. Slechts 6% vindt handschoenen niet nodig.
Probleem is dat je niet zomaar handschoenen mag pakken. De meeste beveiligers (80%) moeten eerst toestemming hebben van hun leidinggevende. Vaak zijn er ook simpelweg onvoldoende handschoenen voorhanden.

Handen wassen

Een ander probleem is dat in de afgelopen periode op meerdere plekken wasbakken zijn verdwenen. Je moet dus eerst een eind lopen om even je handen te kunnen wassen. Vanwege de drukte is daar vaak geen tijd voor.

Wat moet er nu gebeuren?

Wij zijn geschrokken van de uitkomsten en vinden dat er iets moet gebeuren. De directie van Schiphol en de beveiligingsbedrijven mogen geen loopje nemen met de gezondheid van de beveiligers. Wij willen dat:
  • er overal voldoende handschoenen beschikbaar zijn
  • beveiligers altijd zèlf mogen beslissen of ze wel of geen handschoenen dragen
  • het makkelijker wordt om tussendoor even je handen te kunnen wassen
Aandacht in de media

We hebben ook de media geïnformeerd over de uitkomsten van de enquête. Veel media hebben er vandaag aandacht aan besteed, onder andere:
Reactie Schiphol

We hebben de uitkomsten van de enquête vanmiddag aangeboden aan Schiphol en de 3 beveiligingsbedrijven (G4S, I-Sec en Securitas). De reactie was niet meteen positief: Schiphol was niet blij met de media-aandacht en zegt bovendien het probleem niet te herkennen. Wij hebben een heel ander beeld, ook vandaag weer tijdens ons bezoek aan de lounges. Veel beveiligers ervaren wel degelijk een hygiëne-probleem en willen dat er serieus naar hen wordt geluisterd. De gesprekken die we vanmorgen met beveiligers hadden, bevestigen alleen maar het beeld van de enquête. 

Schiphol heeft vandaag wel toegezegd om zich te gaan verdiepen in de enquête en de uitkomsten. Het gesprek krijgt nog een vervolg. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Aan iedereen die de enquête heeft ingevuld: bedankt voor jullie betrokkenheid en medewerking!

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Stel ze aan ons of geef je reactie via ons online platform Je Achterban.

Aletta Bulsink, Erik Maas
Onderhandelaars CNV Vakmensen

Downloads