Update: laatste nieuws overleg werkgevers Schiphol

Bij CNV Vakmensen komen veel vragen binnen over de mogelijkheid om te kunnen ruilen met collega's, over de roosters die je nu hebt en of de afspiegeling eerlijk verloopt. Vandaag heeft CNV Vakmensen overlegd met de beveiligingsbedrijven op Schiphol over de tender.
Met werkgevers hebben we gesproken over de laatste stand van zaken rondom de nieuwe tender, de filter-indeling met CTSN, Trigion, G4S Aviation, Securitas Aviation en I-SEC. De bedrijven zeggen uiterlijk aanstaande maandag naar de medewerkers te zullen communiceren over hoe de sollicitaties zijn verlopen om te mogen blijven. 

De stand van zaken bij de betrokken bedrijven

Een aantal zaken uit het overleg delen we graag met jullie.

CTSN is het relatief nieuwe bedrijf dat flink gaat groeien op Schiphol. CNV Vakmensen heeft korte lijnen met CTSN, dus als je vragen hebt laat ons dit dan direct weten via e.maas@cnvvakmensen.nl. CTSN heeft vandaag aangegeven nog 230 werknemers teveel te hebben straks. 

I-SEC: heeft aangegeven zoveel mogelijk eigen beveiligers te willen behouden, als zij over gaan mogen ze opnieuw solliciteren bij I-SEC. 

G4S Aviation heeft als enige bedrijf aangegeven dat beveiligers die overgaan niet opnieuw kunnen solliciteren bij G4S Aviation. G4S heeft aangegeven straks in december 'ruim in het jasje te zitten' bij visitatie en HBS. Belangrijke vragen die nog openstaan bij CNV Vakmensen leden zijn: kan er geruild worden? G4S Aviation geeft aan dit niet te kunnen en willen. 

Securitas Aviation geeft aan te gaan kijken of de beveiligers van SDBV over kunnen komen inclusief hun huidige jaarrooster. 

Trigion gaat 400 beveiligers laten werken op het nieuwe perceel 7, 320 hiervan zijn reeds geworven en is men al flink op weg in de procedure. 

Wat doet CNV Vakmensen voor beveiligers die geen lid zijn?


Beveiligers van G4S Aviation, Trigion, Securitas Aviation, CTSN of I-Sec op Schiphol die nog geen lid zijn van vakbond CNV, kunnen tot uiterlijk vrijdag 23 oktober lid worden zonder wachttijd. Voor deze groep heb ik een 'collectieve actie' aangevraagd.

Het betekent dat je direct gebruik kunt maken van de hulp van CNV Vakmensen als het gaat om de gevolgen van de contractwisseling. Lid worden kan hier. Maar deze collega's kunnen mij ook mailen om zich in te schrijven (naam, adres, geboortedatum, werkgever, mail en telefoon). Dit is belangrijk omdat we met meer leden betere afspraken kunnen maken voor jullie.

Waarom een overplaatsing bij een contractwisseling?

De overplaatsing is bedoeld om je baan te behouden. Om te voorkomen dat je bij een contractwisseling je werk en arbeidsvoorwaarden kwijt raakt, hebben we in artikel 95b van de cao Particuliere Beveiliging afgesproken dat je nieuwe werkgever verplicht is je in dienst te nemen tegen de arbeidsvoorwaarden waarop je nu werkt. Letterlijk staat er: "De aan te bieden arbeidsovereenkomst dient voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden overeen te komen met de voorwaarden die golden bij de latende partij."

Uiteraard, je kunt het aanbod voor een contract bij een nieuwe werkgever weigeren, maar je huidige werkgever zou dan om bedrijfseconomische redenen ontslag voor je kunnen aanvragen. De uitkomst daarvan is onzeker. Wel is duidelijk dat je in zo'n proces het aanbod van ander werk hebt geweigerd, en dat pakt meestal niet goed uit. Kortom, ja je kunt weigeren, maar dat kan tot baanverlies leiden.

Belangrijk is dus om te weten dat je arbeidsvoorwaarden hetzelfde blijven. Mocht je je nieuwe en oude arbeidscontract hierop te willen laten checken bij deze contractwisseling dan kan je direct terecht bij onze CNV Vakmensen juristen door te mailen naar info@cnv.nl, te bellen naar 030-7511007 of te chatten op onze website tot 22:00 op werkdagen via www.cnvvakmensen.nl.

Tot slot

Het is nog even wachten wat de precieze uitkomst van de verdeling van de tenders is. Daar komt bij dat het toekomstperspectief van Schiphol onzeker is vanwege de Coronacrisis. Echter, Schiphol heeft er toch voor gekozen deze tender niet uit te stellen. De tender mag niet gebruikt worden om te bezuinigen op medewerkers. Voor onze leden is belangrijk dat de banen behouden blijven en dat de arbeidsvoorwaarden - zoals afgesproken in cao artikel 95b - hetzelfde blijven. Hier zullen we de betrokken werkgevers aan houden. De peiling onder onze leden doen we zodra de definitieve indeling bekend, waarschijnlijk begin volgende week. 

Voor de meest gestelde vragen zie hier de vragen en antwoorden.