Update CNV Vakmensen

Schiphol beveiligers hebben de afgelopen weken door weer en wind Schiphol beveiligd. Bij CNV Vakmensen kwamen veel vragen binnen over werken in de kou, werken op externe locaties, de roosters en de inzet van de Schiphol-uren. Hierbij geven we jullie een nieuw overzicht van de laatste ontwikkelingen.
Temperatuur op Schiphol

Vakbonden hebben bij Schiphol aangedrongen op een werkbare temperatuur. De arbeidsomstandigheden waren de afgelopen dagen/ weken niet voldoende helaas. Temperaturen van 15 graden en lager werden gemeten op SNS, GH en de M-pier. 

Beveiligers gaven bij CNV Vakmensen aan dat de temperatuur niet voldoende was om op normaal niveau het werk te doen. De heaters die vorig jaar nog wel aanwezig waren worden nu helaas nog niet neergezet. Er was de afgelopen dagen wel mogelijk gemaakt dat bij GH beveiligers elkaar konden aflossen, bijvoorbeeld 3 om 3. Bij SNS was de afspraak dat beveiligers per ploeg worden afgelost zodat de hele ploeg zich even kon opwarmen en dat vervolgens de andere ploeg weer kon komen. Echter, een half uur opwarmen wordt niet als voldoende ervaren. Beveiligers zijn gaan huppelen/ springen om een beetje warm te blijven. Dit zou toch niet nodig moeten zijn wat CNV Vakmensen betreft. 

Werken op locaties buiten Schiphol 

Bij CNV Vakmensen komen signalen binnen over het werk bij de GGD. Met name de communicatie van G4S Aviation krijgt hierbij aandacht, zoals bijvoorbeeld dat een dag van tevoren het rooster bekend is om bij de GGD te gaan werken. Beveiligers geven aan dat zij het belangrijk vinden als er eerst even overleg is geweest voordat je wordt ingezet op een GGD locatie ergens in het land. Op dit moment krijgt de beveiliger een mail dat je inzetbaar bent op de locatie of het staat ineens op het rooster.

I.v.m. corona is het voor te stellen dat de werkgevers vervangend werk aanbieden, alleen dan dus wel graag in samenspraak en in redelijkheid.

De hygiëne bij de GGD locaties heeft extra aandacht nodig. Beveiligers geven aan dat er geen buiten -en regenkledij aan medewerkers geleverd worden. Daarnaast schijnen de gele hesjes te worden gedeeld tussen collega’s. Dit roept de vraag op of dit in deze Corona tijd wel hygiënisch is.

Inzet Schiphol-uren

Bij CNV Vakmensen zijn veel vragen binnengekomen over de inzet en zichtbaarheid van de arbeidsduurverkorting vanaf 1 januari 2021/ de Schiphol-uren. Beveiligers geven aan dat er soms een kwartier, dan 3 uur Schiphol uren worden geschreven. Er lijkt hierdoor dus een onoverzichtelijke situatie te ontstaan. Wat wij vanuit CNV Vakmensen graag zouden zien is een transparante werking van de inzet van deze uren. Beveiligers willen graag weten waar ze aan toe zijn en overzicht hebben.

CNV Vakmensen roept de bedrijven op om in de communicatie richting de werkvloer nog extra uitleg te geven. Een samenvatting van de meest gestelde vragen zijn:

  • Hoe werken de arbeidsduurverkorting/ de Schiphol uren? 
  • Is het mogelijk om deze uren ergens zichtbaar te krijgen? 
  • Hoe worden deze uren ingedeeld?
  • Op hoeveel uur heb je recht? antwoord: 4 uur per loonperiode.
  • Gaat dit allemaal bijgehouden worden? Is er enige vorm van controle?
  • Gaan er vaste tijden voor komen?
  • Kun je als beveiliger zelf over deze uren beschikken?
Roosters 

Het is een roerige tijd, de uitvraag van Schiphol is vanwege Corona enorm laag. Desondanks vond Schiphol dat de tender van de Schipholbeveiliging vorig jaar wel doorgevoerd moest worden. Vakbonden waren hier vanaf het begin al kritisch over. CNV Vakmensen blijft van mening dat je de roosters die je voor 3 december 2020 hebt gewerkt nu nog steeds zou moeten werken. Roosters zijn wat ons betreft namelijk arbeidsvoorwaarden.

Met verschillende bedrijven zijn we hier nog steeds over in gesprek. Bij I-SEC is tot nu toe veel geregeld voor de overgekomen beveiligers. Bij G4S zien we dat ook de huidige populatie beveiligers andere roosters krijgt aangeboden. Van Securitas kwam de vraag of de nieuwe groep van SDBV zich moet aanpassen aan de huidige groep beveiligers. Met CTSN en Schiphol hebben we deze week overleg over de roosters aldaar. We houden jullie op de hoogte. 

Heb je nog vragen of opmerkingen, laat het ons dan weten! Blijf gezond. 

Erik Maas
Bestuurder CNV Vakmensen
e.maas@cnvvakmensen.nl