Stemming en ledenvergadering resultaat Sociaal Plan Brink's

Het betaalgedrag van consumenten is als gevolg van COVID-19 sterk gewijzigd. Consumenten betalen vooral elektronisch. De verwachting is dat het aantal contante betalingen zal blijven dalen, ook na de corona-crisis. Brink's ziet de volumes structureel dalen en wil daarom gaan reorganiseren.

De ondernemingsraad is hierover om advies gevraagd en CNV Vakmensen en de andere bonden hebben met Brink's een onderhandelingsresultaat bereikt over het sociaal plan. Dit sociaal plan zal de sociale gevolgen van de reorganisatie moeten opvangen. CNV Vakmensen is tevreden over het onderhandelingsresultaat. We leggen daarom het onderhandelingsresultaat met een positief advies voor aan onze leden. Onderaan de nieuwsbrief tref je de link aan om te stemmen

Reorganisatie Brink's
In het kort komt het erop neer dat Brink's de volgende reorganisaties wil gaan doorvoeren.
- Het overhevelen van de werkzaamheden in de vestigingen Nieuwegein en Duiven
  naar andere vestigingen. Nieuwegein en Duiven zullen gaan sluiten;
- het reduceren van het aantal dienstverbanden op het hoofdkantoor in Utrecht
  (vooral de flexcontracten);
- het centraliseren van de lokale piketfuncties naar het NCC in Capelle.
"Mens volgt werk" wordt als uitgangspunt gehanteerd bij de reorganisatie. In het sociaal plan hebben we afspraken gemaakt over de maximale reisafstanden. Een te lange reistijd is niet goed voor de medewerker en uiteindelijk niet goed voor Brink's.

Sociaal Plan
CNV Vakmensen is tevreden over het onderhandelingsresultaat. De looptijd van het sociaal plan is van 1 juni 2021 tot 1 juni 2022. Dit houdt in dat -mocht er in het komende jaar opnieuw een reorganisatie plaatsvinden- dit sociaal plan daarop van toepassing zal zijn. Onze insteek bij de onderhandelingen was dat een af te sluiten sociaal plan beter moet zijn dan de wet. Twee zaken waren daarbij voor ons van belang: de beeindigingsvergoeding en geen afbouw van het salaris bij een nieuwe functie, die één loonschaal lager is.
Afgesproken is dat de beeindigingsvergoeding hoger is dan de wettelijke Transitivergoeding (factor 1,4) en een medewerker die een passende functie krijgt aangeboden die één loonschaal lager is, behoudt zijn oude salaris en zijn perspectief. Verder zijn er afspraken gemaakt over een vrijwillige vertrekregeling, outplacement en scholing. De volledige tekst van het sociaal plan is als bijlage toegevoegd.

Digitale ledenvergadering dinsdag 8 juni
Op dinsdag 8 juni van 16.00 uur tot 17.00 uur zal in een digitale ledenvergadering een toelichting worden gegeven op het sociaal plan. Wil je deze bijwonen, klik dan op deze link om je hiervoor aan te melden. Aanmelden kan tot uiterlijk 7 juni, 23.59 uur. 

Stemming
Het is nu aan onze leden om hun mening te geven over het onderhandelingsresultaat. Klik hier om meteen digitaal je stem uit te brengen. Stemmen kan uiterlijk woensdag 16 juni 2021.

Jerry Piqué, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 2052/j.pique@cnvvakmensen.nl

 

Downloads