Pensioenmanifestatie op Schiphol op 18 maart

Op 18 maart vindt er een pensioenmanifestatie plaats op Schiphol. Een kans voor je als Schiphol-medewerker om je onvrede te uiten over het gebrek aan daadkracht bij de regering om onze pensioenproblemen aan te pakken.
Waarom vindt de manifestatie plaats?
Om de regering duidelijk te maken dat vakbonden een vijftal wensen hebben als het gaat om pensioenen:
  1. Werkenden moeten op tijd kunnen stoppen met werken.
  2. De AOW-leeftijd moet nu direct worden bevroren.
  3. Eerder kunnen stoppen dan de AOW-leeftijd moet mogelijk zijn. Werkgeverboetes op eerder stoppen met werken (RVU-heffing) moeten van tafel. Er moet ruimte zijn voor maatwerk-afspraken voor zware beroepen.
  4. Je pensioen moet makkelijk kunnen meestijgen met de kosten van je levensonderhoud.
  5. Bij het instellen van een nieuw systeem van pensioenopbouw kan het niet zo zijn dat dit leidt tot een pensioengat.
Waar vindt de manifestatie plaats?
Van 12:30 uur tot 13:35 uur op Schiphol Plaza. Aanmelden voor deze manifestatie is niet nodig.

Wie kan er mee doen?
  1. Werk je bij KLM? Wij roepen daar onze leden niet op tot werkonderbreking. KLM heeft wel aangegeven dat, “als en voor zover de dienst het toelaat” , je kan deelnemen. Met andere woorden, moet je werken op dit tijdstip en toch willen deelnemen, dan moet je eerst aan je leidinggevende vragen of je mee kan doen. Ben je (rooster)vrij dan kan je natuurlijk deelnemen.
  2. Bij andere bedrijven zal je net als bij KLM, mocht je werken op het moment van de manifestatie, dan zul je in overleg moeten met je leidinggevende om toestemming te krijgen om deel te nemen. Er is echter geen recht op deelname, tenzij je natuurlijk (rooster)vrij bent op dat moment.
Wat gebeurt en na de manifestatie?
Mocht je er daarna ook naar Den Haag willen om verder te protesteren, dan ziet het vervolgprogramma er als volgt uit:

13.45 uur vertrek bussen naar Den Haag (die worden geregeld)
15.00 uur programma op het Malieveld
15.30 uur mars door Den Haag
16.30 uur einde mars
17.00 vertrek bussen naar Schiphol

Wil je óók mee met de bus? Stuur dan een bericht naar pensioen@cnvvakmensen.nl ovv busvervoer Schiphol, dan melden wij je aan en bevestigen we je deelname. Vragen of opmerkingen over de pensioendiscussie en hoe we tot een akkoord met het kabinet kunnen komen ? Ook daarvoor kan je terecht bij pensioen@cnvvakmensen.nl


CNV Vakmensen
Michiel Wallaard, bestuurder