Goed nieuws: Schiphol mag sociale eisen stellen

Afgelopen vrijdag ontvingen we goed nieuws van de rechters die door CNV Vakmensen, FNV en Schiphol waren gevraagd een uitspraak te doen over de sociale eisen die op verzoek van de vakbonden in de tender zouden worden opgenomen.

Schiphol mag wel degelijk eisen stellen aan inschrijvende beveiligingsbedrijven als het gaat om de arbeidsvoorwaarden.

In onze vorige Nieuwsbrief van 10 september jl. (link) hebben we je verteld welke afspraken we met Schiphol hebben gemaakt en waarom dat zo belangrijk is. Schiphol wilde de afspraken laten toetsen door de rechter. Onze advocaten hebben hard gewerkt om de rechters er van te overtuigen dat er geen belemmeringen zijn om de afspraken die wij met Schiphol hebben gemaakt, op te laten nemen in de Nota van Inlichtingen. Uit het vonnis dat we afgelopen vrijdag ontvingen, blijkt dat de geraadpleegde rechters die mening delen! En dat is goed nieuws!

Er staat Schiphol nu niets meer in de weg om de sociale voorwaarden op te nemen in de Nota van Inlichtingen. Daarmee weten alle inschrijvende beveiligingsbedrijven waar ze zich aan moeten houden en nog belangrijker: daarmee voorkomen we dat er geconcurreerd wordt op arbeidsvoorwaarden. Dus ook geen gedoe en onzekerheid over bijvoorbeeld de loonsverhogingen die we al hebben afgesproken, de kortere werkweek en het feit dat 80% van de beveiligers een vast contract krijgt.

Dankzij deze door o.a. CNV Vakmensen bevochten uitspraak is er nu duidelijkheid voor de beveiligers op Schiphol, maar niet alleen voor hen, ook voor alle andere beveiligers die te maken hebben met contractswisselingen en tenders biedt de uitspraak duidelijkheid over de wetgeving en de bescherming van geldende afspraken.

Dus goed nieuws voor alle beveiligers!

Zodra er nieuws is, hoor je dat van ons.

Heb je nog vragen, mail ons dan via a.bulsink@cnvvakmensen.nl of e.maas@cnvvakmensen.nl.

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 20 47 1888
E: a.bulsink@cnvvakmensen.nl