Al het nieuws

Beveiliging - Eindejaarsuitkering in 2019

CNV Vakmensen heeft in de cao afgesproken dat de eindejaarsuitkering vanaf 2020 anders wordt berekend. Omdat 2019 een overgangsjaar is, moesten we daar ook iets anders voor regelen. In deze nieuwsbrief lees je daar meer over.

Waarom moest er iets veranderen?
De eindejaarsuitkering krijg je in loonperiode 12. Dat hebben we zo afgesproken dat je er iets aan hebt in de decembermaand. In de cao stond echter dat één van de voorwaarden was dat je op 31december in dienst was. Dat zorgde in het verleden nog wel eens voor onaangename verrassingen voor mensen die tussen medio november en 31 december uit dienst gingen. Zij moesten volgens de regels de eindejaarsuitkering dan terugbetalen en helaas geen Sinterklaas of andere goedheiligheid bij werkgevers, want te vaak pasten werkgevers dat ook zo toe. Dát wilden we dus anders.

Vanaf 2020 nieuwe berekeningsperiode
In 2020 ontvang je net als nu de eindejaarsuitkering (eju) in periode 12 (dus met het loon over periode 11), maar de uitkering wordt berekend over de vóórafgaande 12 loonperiodes. Dus in periode 12 2020 ontvang je de eju over periode 12 2019 tot en met 11 2020.
Ga je uit dienst nadat je de eju hebt ontvangen en vóór 31 december, dan hoef je niet meer terug te betalen.

2019
In 2019 word je eindejaarsuitkering anders berekend, en dat kán betekenen dat hij deze keer iets lager is.
Het is vooral ingewikkeld als je niet fulltimer bent (want dan heb je elke loonperiode immers 152 uur) of anderszins een wisselend arbeidspatroon hebt. Werk je elke loonperiode hetzelfde aantal uren, dan maakt het niet uit. Werk je doorgaans in periode 12 en 13 meer, dan is het resultaat dit jaar dat je een wat lagere eindejaarsuitkering krijgt (maar volgend jaar krijg je de eju over periode 12 en 13 van dit jaar nog een keer, dus je komt niet te kort).

De eju wordt berekend over je basissalaris plus vakantiegeld over periode 1 2019 tot en met periode 11 2019 (net als anders), plus een gemiddelde van die afgelopen loonperiodes om periode 12 en 13 te berekenen.
Het klinkt ingewikkeld en daarom leg ik het je uit.
Je neemt je basissalaris plus vakantiegeld over loonperiode 1 tot en met 11. Vervolgens neem je de uitkomst daarvan en die deel je door 11. Dan kom je op een gemiddelde per loonperiode. En dat vermenigvuldig je met 2. Zo kom je dan in totaal toch op een eju over 13 periodes, maar is de berekening anders.
We hebben echt gezocht naar een simpeler oplossing, maar daar konden we het niet over eens worden/die konden we niet vinden.
Wel even opletten: het percentage is niet veranderd! Je krijgt nog steeds 2,01%.

Binnenkort weer een update
Er wordt echt hard gewerkt aan de andere afspraken uit de cao, want we hebben afgesproken dat er per 1 januari 2020 een 80-90-100-regeling moet zijn. Vorige week hebben we in een overleg behoorlijke stappen gemaakt, maar we zijn er nog niet uit. Je hoort hierover zo snel mogelijk meer. Op 2 december hebben we weer overleg en iedereen weet dat er daarna iets moet liggen.
Bijna datzelfde geldt voor de roosters. Daarover hebben we afgesproken dat er een nieuwe roostersystematiek komt die moet zorgen voor werkdrukverlaging, meer rust in de roosters, meer voorspelbaarheid en hersteltijd. De implementatie (invoering) van de aangepaste roostersystematiek vindt plaats in het eerste kwartaal van 2020. Naar verwachting halen we 1 januari niet (al zou dat het mooist zijn) maar uiterlijk op 31 maart 2020 moeten de nieuwe roosterafspraken ingaan.
We hebben daarvoor dus ietsje meer tijd om er uit te komen. We informeren jullie ook daarover zo snel mogelijk weer.
Ook dat punt staat op 2 december op de agenda. 

Vertrek
Tenslotte een aankondiging van mijn vertrek uit de beveiliging. Vanaf 1 januari a.s. zal ik worden vervangen door mijn collega Erik Honkoop. Hij is nu al druk bezig om zich in te werken en zal zich binnenkort voorstellen of je hoort op een andere manier van hem. Het was niet altijd gemakkelijk maar wel een eer om voor en namens jullie te werken. Ik wens jullie een veilige werkplek toe met voldoende waardering en vooral hoop ik ook dat je je werk gezond mag doen.

Vragen?
Je kunt me voorlopig nog mailen via a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Aletta Bulsink,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 2047 1888
E. a.bulsink@cnvvakmensen.nl