Workshop Staken voor Beginners groot succes!

Op dinsdag 14 maart organiseerden vakorganisaties de workshop “Staken voor Beginners’. Collega’s door het hele land hebben gehoor gegeven aan deze oproep. Door het enorme succes liepen we helaas tegen technische issues aan. Heb je daardoor de workshop gemist? Je kunt de presentatie in de bijlage vinden. Er zijn veel vragen onder collega’s. De vakbonden en leden doen hun best om alle vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

QA ge-update

We hebben de pagina www.codeoranje.nu ge-update. Hier vind je veel gestelde vragen met bijbehorende antwoorden.


Staking, werkonderbreking of workshop?

Laten we direct heel helder zijn. Op dinsdag 14 maart heeft CNV Vakmensen met de andere vakbonden een workshop georganiseerd. Wat betreft de deelname aan de workshop valt dit onder de bepaling over de faciliteiten voor de vakorganisaties (artikel 8.4 cao).

We krijgen veel vragen door over de vraag over de status van de workshop “staken voor beginners” van vandaag, 14 maart tussen 10.00 en 12.00 uur. Zoals met jullie maar ook met ING is gecommuniceerd is hier sprake van een cursus die door de gezamenlijke vakbonden is georganiseerd.

In de cao is afgesproken dat:

  • Je hebt recht op vrijstelling van werkzaamheden om vergaderingen van je vakorganisatie bij te wonen, in principe tot maximaal tien dagen per kalenderjaar, eventueel in halve dagen op te nemen. Deze dagen staan los van de dagen waarop je als kaderlid aanwezig bent bij onderhandelingen over een cao of sociaal plan.
  • Je hebt ook recht op vrijstelling van werkzaamheden om cursussen te volgen die door of namens de vakorganisaties zijn georganiseerd. In principe geldt hiervoor een maximum van zes dagen per kalenderjaar.

Daarbij wordt ook vermeld dat je met je lead overlegt over deze vrijstellingen.

Gezien het massale karakter van deze cursus is op centraal niveau overlegd met ING waarbij ING heeft aangegeven dat medewerkers deze cursus kunnen volgen. Wat ons betreft heeft daarmee dan ook al de afstemming plaatsgevonden zoals afgesproken in de cao.

Pas op de ochtend van de cursus zelf werd vanuit ING aan de medewerkers gecommuniceerd dat hier sprake zou zijn van een werkonderbreking en dat hiermee rekening zou worden gehouden bij de loonbetaling. Wat ons betreft komt ING hiermee ten onrechte terug op de eerder ingenomen houding. Voor de bonden is duidelijk dat deze workshop onder de bepalingen over de faciliteiten van de vakorganisaties valt. Wij zijn verder van mening dat het een slechte zaak is dat leads vanuit de leiding van ING gedwongen worden om na te vragen wie aan de workshop heeft deelgenomen en dit door te geven in verband met een mogelijke inhouding van loon over die 2 uur.  Zoals vermeld is hier geen sprake van een werkonderbreking/staking, maar een cursus die onder de reikwijdte van de cao-bepaling valt.  Verder was ING op de hoogte  van de workshop en heeft al toestemming verleend om daaraan mee te doen! Om die reden hoeft van de medewerkers ook niet gevraagd te worden nog eens afzonderlijk overleg te voeren met de lead, laat staan dat de lead dat hoeft door te geven aan het management.

Als de lead wel op de hoogte is van je deelname aan de workshop, is er verder geen noodzaak voor die lead om dit door te geven. Zou dit anders zijn dan komt de vertrouwensrelatie tussen lead en zijn team onnodig onder druk te staan en, zoals gezegd, kan het volgen van deze workshop verder geen gevolgen voor loon of andere nadelige gevolgen hebben. Niemand mag of kan in de problemen komen door zijn of haar deelname aan deze workshop. Neem direct contact met ons op als je denkt dat dit wel het geval is.

Vervolg

De komende dagen en weken gaan we verder. Ons doel is nog steeds om ING te overtuigen van de noodzaak om tot een eerlijke en toekomstbestendige cao voor alle ING-medewerkers te komen. Sluit je nu aan bij CNV Vakmensen. Is je collega nog geen lid van CNV Vakmensen? Maak je collega dan nu lid! Je collega betaalt voor de eerste zes maanden € 20,23 aan contributie en jij ontvangt voor het aanbrengen van een nieuw lid een cadeaubon ter waarde van € 20,00. Klik hier voor de actie.

Job Marskamp
bestuurder
E j.marskamp@cnvvakmensen.nl
M 06 2390 9865

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error