Wijzigingen medewerkersbijeenkomsten ING

De medewerkersbijeenkomst van 13 februari wordt vanwege de verwachte grote toeloop verplaatst.

ING heeft besloten de medewerkersbijeenkomst van maandag 13 februari te verplaatsen naar een grotere ruimte. De geplande bijeenkomst ziet er nu als volgt uit:
Datum: 13 februari 2023
Tijd: 13.00 – 14.30 uur
Locatie: Acanthus A, vierde verdieping (Family Kitchen).
Deze bijeenkomst heeft hetzelfde doel als de digitale bijeenkomsten. We beantwoorden vragen van medewerkers beantwoorden, en geven informatie over de volgende stappen van vakorganisaties om ING alsnog te bewegen een goede cao af te spreken. We presenteren daartoe een concreet actieplan.

Informatiebijeenkomst en actievergadering (3/4 vergadering) Leeuwarden 16 februari 

Inmiddels hebben we drie informatieve digitale bijeenkomsten gehad. Deze bijeenkomsten zijn massaal bezocht. De betrokkenheid van medewerkers is enorm groot. Op donderdag 16 februari om 14.00 uur organiseren vakorganisaties een informatieve medewerkersbijeenkomst in Leeuwarden (De Zwei). Deze bijeenkomst heeft hetzelfde doel als de digitale bijeenkomsten en de medewerkersbijeenkomst in Amsterdam. 
Aansluitend om 15.45 uur zal CNV Vakmensen aan jou om toestemming vragen om een ultimatum te sturen. Ook de andere bonden zullen deze vraag aan hun aanwezige leden stellen. Dit noemen we een driekwartvergadering. Een ultimatum is een laatste waarschuwing aan ING dat ze de medewerkers echt tegemoet moeten komen. Doet ING dit niet, dan volgen hardere acties waarbij werkonderbrekingen en stakingen niet zijn uitgesloten. Ben je lid van CNV Vakmensen en werkzaam bij ING in Leeuwarden of woonachtig in Friesland, kom dan naar deze driekwartvergadering. Het is belangrijk dat je erbij bent en je mening geeft. Na 16 februari zal CNV Vakmensen ook in Amsterdam aan de leden toestemming vragen om een ultimatum te sturen. Deze vergadering moet nog ingepland worden. Hierover worden jullie nog nader geïnformeerd.

Waarom zetten we de volgende stap?

Omdat nu alleen aandeelhouders flink geld krijgen. De medewerkers gaan er in koopkracht op achteruit terwijl ING haar aandeelhouders alleen maar rijkelijk blijf belonen. Daarnaast lijkt het er sterk op dat ING haar medewerkers negeert en niet overtuigd is van de ernst bij medewerkers.

3/4-Vergadering en ultimatum: wat is dat en hoe werkt dat?

De medewerkersbijeenkomsten die we organiseren hebben een informatief karakter. Daarom stellen vakbonden deze bijeenkomsten niet alleen voor leden open maar ook voor belangstellende collega’s. Maar alleen leden van CNV Vakmensen kunnen bepalen of we actie gaan voeren. Dit gebeurd in een driekwartvergadering.
Wat is een driekwartvergadering?

  • Volgens de statuten van CNV Vakmensen moet driekwart van de aanwezige CNV-leden voor actie stemmen. Daarom noemen we dit een driekwartvergadering.
  • Een driekwartvergadering is alleen toegankelijk voor de leden van CNV Vakmensen. Als er belangrijke besluiten genomen moeten worden hebben alleen de leden stemrecht.
  • Je kunt alleen als persoon tijdens de vergadering stemmen, dus volmachten tellen niet mee. Vanzelfsprekend dien je lid te zijn van CNV Vakmensen om te kunnen stemmen.
  • CNV Vakmensen vraagt de leden of ze bereid zijn actie te voeren. Denk aan een werkonderbreking of een staking.
  • Als CNV Vakmensen de driekwart haalt, zal CNV Vakmensen een ultimatum met einddatum sturen aan ING.

Waarom een ultimatum?
CNV Vakmensen heeft vijf maanden onderhandeld met ING. We hebben geconstateerd dat het onmogelijk is om met ING in goed overleg tot een cao te komen. We praten tegen een muur aan. Met een ultimatum geef je de werkgever een laatste waarschuwing en een laatste kans om alsnog zonder verdere acties een cao af te sluiten. Juridisch is deze waarschuwing vereist.
Gaat ING niet in op de eisen in het ultimatum, dan roept CNV Vakmensen haar leden bij ING op om, na het verstrijken van de datum in het ultimatum, actie te gaan voeren.

Welke acties worden gevoerd?
Een actietraject bouw je op. Je kunt denken aan een korte collectieve werkonderbreking, of collectief specifieke werkzaamheden niet doen. Ook zullen er ondersteunende acties zijn. Maar als het niet anders kan dan moeten we ook een staking overwegen. Om goed zicht te krijgen op de wensen van leden van CNV Vakmensen is het daarom belangrijk dat je naar de driekwartvergadering komt. Ben je erbij?

Heb je vragen of opmerkingen, laat mij dit dan weten. Je kan ook terecht op de cao-pagina: Cao ING | CNV Vakmensen

Job Marskamp, bestuurder CNV Vakmensen
M  06 2390 9865 / j.marskamp@cnvvakmensen.nl