Welke voorstellen heb jij voor de nieuwe cao ABN AMRO?

Binnenkort beginnen de onderhandelingen over een nieuwe cao voor jou en je collega's. De inzet van CNV Vakmensen zal net als altijd gebaseerd zijn op het arbeidsvoorwaardenbeleid van de bond en op de wensen van de medewerkers van ABN AMRO. Daarom vragen we aan jou: laat ons weten wat jij belangrijk vindt voor jouw cao.

Wat vind jij belangrijk?
Jij weet het best wat voor jou belangrijk is met betrekking tot jouw arbeidsvoorwaarden. We vragen je daarom om ons uiterlijk 27 april te laten weten waar we volgens jou deze keer op in moeten zetten. Stuur mij een mail via a.bulsink@cnvvakmensen.nl en geef ook aan waarom je een bepaald voorstel belangrijk vindt en wat je er mee wilt bereiken. Op die manier kunnen we ook nadenken over alternatieven mocht jouw voorstel niet of niet helemaal haalbaar zijn.

Thuiswerken sowieso op de agenda
De wereld, ook de werkwereld, is nogal veranderd sinds we eind 2019 een cao afspraken met de bank. De meesten van ons werken nu al meer dan een jaar thuis. We hebben er al meerdere keren bij de bank op aangedrongen om een thuiswerkvergoeding te verstrekken, maar daartoe is men tot nu toe niet bereid. Dit wordt zéker een onderdeel van onze voorstellenbrief.
Ook in de toekomst zal er meer dan voorheen thuis gewerkt worden. Voor de bank betekent het dat er minder kantoorruimte nodig is. Voor jou betekent het dat je geen reistijd hebt naar kantoor maar dat je wel een deel van je huis kwijt bent aan werkruimte. Ook hebben we gemerkt dat de scheiding werk-privé onder druk staat. De afspraken met betrekking tot de reiskostenvergoeding worden door de bank sinds november 2020 op een andere manier dan tot dan toe toegepast. Ook zal wat ons betreft het gesprek worden gevoerd over tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

Ook op de agenda
5 mei als jaarlijkse vrije dag. Werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid dringen er op aan om 5 mei een vrije dag te laten zijn vanwege het belang van deze dag, niet alleen in de lustrumjaren, maar elk jaar.
Ontwikkeling en studies: zijn de huidige afspraken passend en voldoende? Hebben we voorstellen om medewerkers hierin meer tegemoet te komen?
Werkt het persoonlijk opleidingsbudget voldoende?
In hoeverre hebben de Banking 4 Betterdays hieraan een bijdrage geleverd?
Tijdens het vorige cao-overleg heeft CNV Vakmensen aandacht gevraagd voor oudere medewerkers. De indruk bestaat dat het voor medewerkers ouder dan 55 jaar moeilijker is om stappen te zetten binnen de bank. Het onderzoek naar knelpunten is door Corona niet gevoerd, maar daarmee niet van de agenda.
Is de RVU-regeling (de fiscale mogelijkheid voor degenen die uiterlijk op 31 december 2028 AOW-gerechtigd zijn om 3 jaar eerder te stoppen met werken, met een bijdrage van circa 22.000 euro bruto per jaar) een reële optie voor de medewerkers van de bank?

Waar we dit jaar ook mee aan de slag gaan
Het sociaal plan loopt net als de cao af op 31 december aanstaande. Het is heel belangrijk dat er op tijd een nieuw sociaal plan is, zodat iedereen die te maken krijgt met reorganisaties of andere veranderingen, ook na 2021 weet waar hij of zij aan toe is.
Daarnaast zijn we in gesprek over het pensioen. Daar heb ik je al eerder over gemaild. Als gevolg van het pensioenakkoord zal er uiterlijk 31 december 2025 een nieuwe pensioenregeling moeten liggen. Gedurende dit jaar en ook daarna zullen we vaak contact met je opnemen om met je te overleggen over keuzes die gemaakt moeten worden.

Maar eerst de cao
Laat me uiterlijk 27 april aanstaande weten wat jij vindt dat er geregeld moet worden in de cao. Op 28 april overleg ik met de kaderleden van CNV Vakmensen en maken we de definitieve voorstellenbrief.
Het eerste cao-overleg is gepland op 11 mei aanstaande De overleggen vinden in verband met Corona voorlopig plaats via Teams. Er is nu een planning gemaakt waarbij er sprake is van tweewekelijks overleg.
Uiteraard ontvang jij de definitieve voorstellenbrief ook van ons.

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 88
E: a.bulsink@cnvvakmensen.nl