Waarschuwingsactie ING via LinkedIn

Op dinsdag 20 december geven we een collectief signaal af aan ING. Dit doen we door een publiek statement te maken op LinkedIn. Het is een ludieke actie die erop gericht is dat jouw werkgever ziet dat we vanaf nu echt een andere fase in het cao-traject ingaan.

Post op 20 december tussen 09:00 en 14:00 een foto op je LinkedIn-account van iets oranjes. Dat mag een stoplicht zijn, een verkeerspion, een kerstbal, een foto van jezelf met een warme oranje sjaal om, of desnoods van een mandarijn. Er hoeft géén verdere uitleg bij. Belangrijk: voorzie je post van de hashtag: #CodeOranje
Like en deel elkaars posts zodat er een grote golf aan deze berichten ontstaat en we even “trending” zijn!

Waar staat de hashtag #CodeOranje voor?

Door de vakorganisaties is een persbericht opgesteld waarin we verwijzen naar deze hashtag. In het persbericht leggen we het als volgt uit. 

#CodeOranje
Ook lanceren de bonden samen met de medewerkers een nieuwe actiehashtag: #CodeOranje. Code Oranje is een verwijzing naar de Orange Code, het ING-manifest voor goed werknemerschap: ‘we zijn eerlijk, we zijn oplettend en we zijn verantwoordelijk’. De #CodeOranje moet leiden tot een ING-manifest voor goed werkgeverschap. Maar tevens een alarmcode die de bonden afgeven aan het ING-bestuur dat weigert de collectieve problemen van zijn werknemers serieus te nemen.” We willen natuurlijk graag dat de kranten dit bericht oppakken. Trending zijn op twitter helpt daarbij.

Waarom nu deze actie?

Vakorganisaties hebben verschillende middelen ingezet om het overleg vlot te trekken, maar wel op basis van een goed openingsbod van ING.
  • We hebben overleg gevoerd met ING.
  • We hebben een Witboek en een Petitie aangeboden.
  • We hebben een brief gestuurd naar de RvC. Maar helaas, de RvC gaf niet thuis
  • We hebben op 9 december een gesprek gehad met de onafhankelijk voorzitter van het cao-overleg. Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van het verzoek van vakorganisaties of de voorzitter advies aan partijen kon uitbrengen om een weg voorwaarts te vinden. Inmiddels hebben wij een terugkoppeling gehad van zijn eerste bevindingen. De conclusie is helaas dat er op dit moment geen wijziging in opstelling is tussen beide partijen.
Vakorganisaties zullen dus druk moeten blijven zetten om ING tot andere inzichten te laten komen. En die druk zal steviger moeten worden. Daarom nu: Code Oranje.

Kerstmarkt

Je bent welkom op dinsdag 20 december op de Kerstmarkt voor Cedar. Kom langs tussen 11.45 en 14.15 uur.

Meepraten

Heb je vragen, of wil je meepraten over dit cao-traject? Ga dan naar de cao-pagina. 

Henk Jongsma, bestuurder CNV Vakmensen
h.jongsma@cnvvakmensen.nl