Al het nieuws

Vragen over gevolgen wijziging openingstijden CC ABN AMRO

CNV Vakmensen vroeg je enkele weken geleden welke vragen jij hebt over de aangekondigde wijziging van de openingstijden. Naar aanleiding van de reacties hebben we samen met FNV eerst met de Raad gesproken en daarna een nadere toelichting aan de leiding van de bank gevraagd.

Vragen over de financiële gevolgen 
Inmiddels is duidelijk dat zo’n 600 van de 932 medewerkers van het CC een ORT (onregelmatigheidstoeslag) hebben van 5% of meer. Minder werken op inconveniënte uren betekent een lagere ORT. In de cao staat weliswaar een regeling onder het kopje “Gewenningsuitkering”, waardoor er sprake kan zijn van een gematigde afbouw, maar in alle gevallen geldt dat als er minder of geen recht meer is op ORT, je hoe dan ook na 2 jaar (een deel van) je ORT inlevert. 
Wij vinden dat de gewenningsuitkering in deze situatie onvoldoende soelaas biedt voor degenen die geconfronteerd worden met al snel een fors inkomensverlies.

Vragen over de beschikbaarheid 
Als er minder dagen en uren zijn waarop je je beschikbaarheid kunt aangeven, is het moeilijker om aan de vereiste 125% of 130% beschikbaarheid te komen. Weliswaar zijn de te behalen punten opnieuw en anders bepaald, maar wat we zien is dat m.n. parttimers min of meer gedwongen worden om hun beschikbaarheid op bepaalde dagen te zetten of ze dat nu willen of niet, omdat ze anders niet aan de vereiste beschikbaarheid komen.  De vraag is of diegenen die hebben aangegeven dat zij 130% beschikbaar zijn, het redden met de ene verplichte avond of dat ze op meer avonden beschikbaar moeten zijn. 
Daarnaast is de roostersystematiek nog maar kortgeleden veranderd. Nu wordt er opnieuw flexibiliteit gevraagd van de medewerkers van het CC, terwijl zij zich vervolgens met een lagere ORT geconfronteerd zien worden. Volgens ons moet dat anders.

Vragen over de balans werk-privé 
Voor veel medewerkers geldt dat ze hun werk combineren met bijvoorbeeld de opvoeding van kinderen, de zorg voor naasten, een studie. Zij hebben in veel gevallen een fragiel evenwicht gevonden in de combinatie van werk en privé-afspraken. Door de voorgenomen wijzigingen worden allerhande combinaties een stuk moeilijker en het privé-leven van medewerkers van het CC een stuk onzekerder. We vinden dat de medewerkers recht hebben op meer dan de nu geboden drie maanden om hun (privé-)leven aan te passen aan de veranderde omstandigheden. De bank heeft ook een verantwoordelijkheid naar de medewerkers toe.

Vragen over de noodnummerdiensten 
Voor iedereen die een deel van zijn of haar ORT terug wil proberen te verdienen door in te schrijven op de noodnummerdiensten, geldt dat ze daarvoor geen extra punten krijgen m.b.t. hun beschikbaarheid. Geef je je op voor een noodnummerdienst, dan moet je daarnaast nog steeds ‘gewoon’ 125% of 130% beschikbaar zijn. Concreet betekent dat dat je dus niet alleen een deel van je inkomen kwijt raakt, maar ook dat je nog meer beschikbaar moet zijn dan toch al moet. Wij vragen ons af in hoeverre de belangen van de bank en die van de medewerker op deze manier nog in evenwicht zijn.

18 augustus overleg met de bank 
Op dinsdag 18 augustus hebben we overleg met de bank o.a. ook over de plannen m.b.t. de openingstijden. De vragen die wij (en jullie) hebben, hebben we per mail aan de bank doen toekomen. We hopen dat we op 18 augustus een luisterend oor vinden en de bereidheid om samen met de medewerkers van het CC en de vakbonden te zoeken naar een oplossing die recht doet aan de belangen van alle partijen. 

Op de hoogte 
Je hoort z.s.m. meer van ons na 18 augustus. Wij blijven onverminderd aandacht vragen voor jullie positie en blijven ons inzetten voor jullie belangen. 
Heb je vragen of wil je me iets laten weten, mail mij via a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Aletta Bulsink,
bestuurder CNV Vakmensen
E a.bulsink@cnvvakmensen.nl
M 06 2047 1888