VERLENGING SOCIAAL PLAN DE VOLKSBANK?

Bij De Volksbank werken we met een doorlopend sociaal plan. Het huidige sociaal plan loopt af op 31 december 2023. We hebben gesprekken gevoerd met De Volksbank over een nieuw sociaal plan.

Ongewijzigd verlengen?

Tijdens die gesprekken kwamen we op de mogelijkheid om het sociaal plan nu ongewijzigd te verlengen met een jaar. Een aantal onderwerpen kan dan eerst onderzocht worden in werkgroepen. Als we volgend jaar gaan onderhandelen over een nieuwe cao kunnen we ook onderhandelen over een nieuw sociaal plan. Wij horen graag of je het daar mee eens bent.

Studieafspraken

Het doorlopende sociaal plan kan tijdens de looptijd van het sociaal plan worden gebruikt als er een reorganisatie is. Het huidige sociaal plan loopt eind dit jaar af. Daarom waren we begonnen met gesprekken over een nieuw sociaal plan. Werkgever heeft een aantal onderwerpen neergelegd die ze zouden willen veranderen. Bijvoorbeeld: hebben we de preventiever mobiliteitsfase nog wel nodig nu we al veel in ontwikkeling investeren? Of: Moeten we nog wel kijken naar passende reistijd nu we door Het Nieuwe Werken niet meer dagelijks naar kantoor moeten? Dat zijn vragen waar we serieus met elkaar over in gesprek moeten. We hebben daarom besproken om nu het huidige sociaal plan ongewijzigd te verlengen met een jaar. De vragen die hierboven genoemd zijn, worden studieafspraken waar we de komende tijd over in gesprek gaan als vakbonden en werkgever.

Stem!

We willen graag van jullie horen of je het eens bent met verlenging met een jaar van het huidige sociaal plan. Je kunt hierover stemmen.
Leden van CNV Vakmensen krijgen separaat een link toegestuurd om te stemmen. Doe dat vóór 7 december.

De tekst van de afspraak over verlenging en studie-afspraken vind je in de bijlage.

Reacties

Als je inhoudelijk wilt reageren, stuur dan een mail naar k.tulner@cnvvakmensen.nl

Klazina Tulner
Bestuurder CNV Vakmensen
E k.tulner@cnvvakmensen.nl
M 06 2248 6274

Downloads