Update Pensioenoverleg Rabobank

Op dit moment wordt het overleg gevoerd over jullie pensioen. In dit overleg worden voorlopige keuzes gemaakt over de soort regeling: Solidaire Premie Regeling (SPR) of Flexibele Premie Regeling (FPR), over het Nabestaandenpensioen en Arbeidsongeschiktheid. In deze nieuwsbrief een update.

Als cao partijen zijn we hierover niet pas op 4 maart gestart, maar al vroeg in het jaar 2023 met een pensioenwerkgroep die alle mogelijkheden heeft onderzocht. Vanuit de werkgroep zijn er kennissessies geweest met alle sociale partners, maar ook als vakbonden onderling. Ook is er input geleverd vanuit het Rabobank Pensioenfonds, onder andere het Risicopreferentie onderzoek waaraan iedereen heeft kunnen deelnemen. Ook als CNV hebben wij gesproken met leden en kaderleden en hebben we een enquête gehouden onder onze leden, en ook  in onze app groep waarin ook niet leden deelnemen.

Uit al deze informatie hebben wij als CNV samen met onze kaderleden geconcludeerd dat beide regelingen (SPR en FPR) voor de medewerkers,  ex medewerkers en gepensioneerden voor- én nadelen kennen en dus tot de mogelijkheden behoren. Ons uitgangspunt voor de onderhandelingen was dat beide regelingen voor CNV acceptabel zijn mits er sprake is van een robuuste buffer zodat ook in economisch slechte jaren niet gekort hoeft te worden op de uitkeringen. Daarnaast vinden wij het van belang dat er een goed nabestaandenpensioen (zowel voor de achterblijvende partner als voor de kinderen) wordt gerealiseerd. We zien dat medewerkers van de Rabobank over het algemeen de wens hebben, maar ook bereid en capabel zijn om zelf enige keuzes te maken in de manier waarop wordt belegd. CNV vindt het wél belangrijk dat de medewerker, de ex- medewerker en de gepensioneerde goed wordt begeleid in het maken van keuzes. Daar waar mensen geen keuzes maken, zijn wij van mening dat het door de ‘defaults’ in de regeling voor iedereen mogelijk moet zijn om een goed pensioen op te bouwen.

Wij zien invaren als een logische stap in het komen tot een nieuwe pensioenregeling waarbij de verdeling van de huidige buffers evenwichtig dient te gebeuren. Daarnaast zien we het als een essentieel onderdeel van de nieuwe regeling dat er een regelmatige toetsing plaatsvindt van de pensioenambitie.

Op dit moment zijn we nog in overleg met alle partijen om te komen tot een gezamenlijke pensioenregeling die kan rekenen op een groot draagvlak. Uiteraard leggen we het resultaat aan jullie als leden voor ter instemming. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ellen Jonker
bestuurder CNV

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error